boa – boyok

boaapa ya!;  paboa – 1 beritahukan; 2 bahwa: “paboa malas ni uhurhu, malas ni uhurnasiam do homa ai” “bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu”; paboahon – memberitahukan; paboa-boa –

boahkata yang diserukan oleh seseorang yg hendak mengetahui apakah di pancuran/pemandian ada atau tidak orang yg sedang mandi. Bila masih ada orang yang mandi dan berlawanan jenis kelamin dengan yg datang maka dijawab “lagi dalahi” atau “lagi naboru” yang artinya laki-laki jangan masuk/datang karena yg lagi mandi adalah perempuan; atau perempuan jangan datang karena yang lagi mandi adalah laki-laki; tetapi bila orang yg mandi sudah selesai dan mempersilakan yang datang untuk mandi maka akan di jawab “laos”, atau “laos, bontas”; marboah – menyerukan “boah” utk maksud tsb diatas.

boanbawa, usung; mamboan – membawa; iboan – dibawa; ipamboan – dibawai, dibawa bermacam-macam; siboanon – bawaan, yg dibawa; marsiboan – masing-masing membawa; marsiboan bani – masing2 dgn ulahnya/keinginannya: masiboan masamni – masing2 dg jenisnya/sifatnya: itompa Naibata do binatang-binatang marsiboan masamni.

boba — bawa: bobahon hanami ibagas tonggomu – bawakan kami dlm doamu;  mamboba – membawa; mambobahon – membawakan; pambobai – pemimpin; pambobaion – ?

bobakn kulit binatang

bobanbawa;  mamboban – membawa; iboban – dibawa;

bobortakut sekali,susah hati,gelisah sekali: bobor tumang do uhurhu paima saud ai – betapakah susahnya hatiku, sebelum hal itu berlangsung.

bodak (1) —  1 mata terbuka, tidak tidur, jaga; pabodak – buka (mata); pabodak-bodak – mengedip-edipkan; pabodakkon – membukakan (mata); ipabodak – dibukakan (mata); 2 bangun: domma bodak ho? – sdh bangun kau?

bodak (2) —  bedak; marbodak – berbedak; mambodaki – membedaki; ibodaki – dibedaki; parbodak – hal, cara berbedak; sibodakon – perlu dibedaki; 

kbsi_beruk_detik_travel

bodat (Ind, beruk)

bodatberuk, monyet  (Macaca nemestrina). (pb) “Seng marsihata-hataan bodat ampa hereh, ihurni do hansa marsiganjangan” – janganlah saling mengejek, tdk ada bedanya, sama koq!

bodilbedil; bodil-bodil – senjata-senjataan, senjata mainan

bogang — semacam ilmu yang membuat orang diam tidak dapat berkata-kata

bogbogpukul; bogbogbogbog – pemukul; mambogbog – memukul; mambogbogi – memukuli; ibogbog – dipukul; ibogbogi – dipukuli; pambogbog – cara memukul;

bogeidengar ; bogei-bogei, dengarkan: bogei-bogei atap tangis adekmu –dengarkan kalau-kalau adikmu menangis; bogeionmendengarkan: sai na bogeion mu do holi ai – engkau akan mendengarkannya nanti; bogeihon – dengarkan: dear ; bogeihon – dengarkan baik-baik; mambogei – mendengar; mambogeihon –mendengarkan; marbinogei – mendengar, dengar-dengaran: borat marbinogei – sukar dengar-dengaran; ibogei – didengar; ibogeihon – didengarkan; pabogei – dengarkan; pabogei-bogei1 simak, mendengar dg baik: ; 2 mau dengar: dob hupabogeibogei – sesudah saya simak; ulang pabogeibogei in – jangan mau dengarkan itu!; pabogeihon – perdengarkan:hupabogeihon – saya pedengarkan; lih. tangar

bohalbekal; bohal ni tonduy – makanan rohani; mambohali – membekali; ibohali –dibekali; parbohalan – persediaan (makanan)

bohimuka, wajah; (pa)dumpar bohi – berhadapan langsung; mambuat bohi – mirip, menyerupai (tt wajah): mambuat bohini bapani – menyerupai bapanya

boidapat, bisa: boi do ho? – bisa kau?; saboi-boini – sebisa-bisanya; paboi-boihon –mengaku bisa, merasa bisa?

boishabis; bois ni gogoh – segenap kekuatan; mamboiskon – menghabiskan; iboiskon – dihabiskan; marbois gogoh – dgn segenap kekuatan; iparbois-bois – dihamburkan, dihambur-hamburkan; haboison – kebinasaan

bojeijelas, nyata, terang: bojei ope sorani age pe domma matua – suaranya masih jelas wlp sdh tua; bojei ope suratnin age pe domma marpuluh taun – hurufnya msh jelas wlp sdh puluhan tahun; sin/lih palgei

bolaga luas, lebar: bolah jumani – ladangnya luas; bolag-bolag – lebar-lebar: bolag-bolag bulungni – daunnya lebar-lebar; pabolag – hamparkan; pabolaghon –v memperluas, menghamparkan; ipabolag – diperluas; (ungk) bolagan amak – menjadi pihak yg mengadakan pesta dlm pernikahan.

bolangbelang; bolang-bolang – belang-belang; marbolang – berbelang;

bolas — boleh, dibolehkan, dapat:  “pindahi ma arta na so bolas buruk” – carilah harta yg takkan lapuk

bolasan — belacan, terasi

bolatbatas, sekat; bolat-bolat – pembatas, penyekat; dingding bolat-bolat –dinding pembatas; marbolat-bolat – mempunyai pembatas

bolayanayam hutan/liar;  (prb) ulang ragam ni bolayan – jangan seperti ayam hutan terus berencana (tebang) tp tdk ada pelaksanaan

bolgang — v rebus; mambolgang – merebus; ibolgang – direbus; na binolgang – yg direbus; pambolgangan – tempat/wadah merebus

boli — 1 beli; mamboli – membeli; mambolihon – membelikan; iboli – dibeli; ibolihon –dibelikan; marpamboli –  bayaran?: “seng pala marpamboli” – tanpa bayaran; 2 mahar(pemberian wajib berupa uang dr mempelai laki-laki kpd mempelai perempuan ketika dilangsungkan “maralop”)

bolit — lilit;

bolkasterus terang, jelas: seng pala marhata limbaga… bolkas-bolkas gelah – tidak usah (bicara) dgn perumpamaan – terus terang saja.

boltok — 1 perut; 2 bunting (ttg padi); 3 penuh: boltok ibagas masalah – penuh dlm masalah; boltok ni nahei – betis; boltokboru (ttg padi) – (padi) akan segera keluar bunga atau malai; boltok  ulang so gok – tdk mau bekerja tapi maunya makan kenyang (?); sitahar boltok – pelahap

bolucak sebutan mesra untuk anak perempuan, dari kata “boru”: lih. boru

bonapangkal; awal; bonani – pangkalnya; marbona – berawal, berpangkal; na lang marbona na lang marujung – yg tdk mempunyai awal dan tdk mempunyai akhir; (pb) ulang na bastu hata na so binotoh bona ujungni – jangan mencampuri percackapan yg tdk diketahui pangkal ujungnya;  marbona do sangkalan, marulu do bah, marindung do suhat – ?

bonambenam; bonamhon – benamkan; mambonamhon – membenamkan; ibonamhon – dibenamkan;

bonang1 benang; bonang manalu – jalinan benang berwarna putih,
merah dan hitam dikalungkan dan dipercaya mp kekuatan menjaga anak yg mengenakannya.
Talun, tanah tandus yang dulu telah dikerjakan dan ditanami; situmalun?;
(pb) “bonang na sahul-hulan/isombok sasimbokan/nanget marsisukkunan/ulang marsisol-solan – baik-baik ditanya, jangan ada penyesalan nantinya; 2. ?

bonarbenar; habonaron – kebenaran: habonaron do bona – motto/falsafah simalungun, yg artinya, kebenaran adalah pokok utama; sabonar – sesungguhnya;Lih. sintong

bondilbelik, terbeliak, terbelalak: songon na bondil matamin! – cak matamu koq terbelalak!; bondil-bondil – melotot: bondil-bondil matamin – melotot kau; pabondil – belalakkan; pabondil-bondil – memelototi; pabondilkon – membelalakkan; ipabondil – dibelalakkan; parbondil – belalakan; 

bonduttelan; mambondut – menelan; mambonduti – menelani; ibondut – ditelan;sambondut – sekali telan

bonggaljungkit; monggal – terjungkit; monggal-onggaljungkat jungkit; lih. onggal

bongkik — /bpk.kik/ kalong (Pterocarpus edulis)

bongkouvar bangkou?

bonguk–bonguk — menangis tersedu-sedu;

boniaga — dagangan, barang-barang; marbonianga – berniaga, berjualan

bonih — benih; manabur bonih – menabur bonih

bonog — mendung; bonog ari – hari mendung

bonos —  tidak peduli, tidak mau tahu, masa bodoh, tidak menaruh perhatian; bonoson – hal tidak perduli; bd Tb. bonos = berduka cita; bonosn – sangat berduka cita

kbsi_Gambar-Murai-Batu-Medan-500x393

bossala (burung murai medan)

bonsala — murai (Copsychys malabaricus)

bonsong — /bos.song/ – kembung, perut kembung; marbonsong – mengembung, berkembung?; (pb) marbonsong songon na marsembal tapi dua bei do hansa buahni – ?

bontang — bentang, kembang; pabontang – kembangkan, bentangkan, mengembangkan, membentangkan: pabontang payung – mengembangkan payung; pabontang payungmin kembangkan  payungmu itu

bontarputih; (halak) sibontar(mata) – orang kulit putih; pabontar – buat menjadi putih; pabontarhon – memutihkan; lih. lopak

bontas – /bot.tas/ lewat, lintas, lalui; mamontas – lewat, melintas; ipabontas(kon) – menyuruh lewat: “anjaha ipabontas(kon) ma ia hun lobei ni si Samuel – lalu menyuruhnya lewat di depan Samuel”; pamontasan – (tempat) pelintasan; bontas talun – (Adt) pemberian sejumlah uang dlm piring beralaskan sirih kepada pengetua kampung dlm acara pinangan (parumah parsahapan) di Simalungun

bontingikat pinggang; kain ulos yang diiikatkan dipinggang dalam acara adat; (kias) mamonting –  siap bekerja?

bonton — berat, tdk sesuai besarnya dg beratnya

 

boras (1) — beras; parborasan – tempat penyimpanan beras;

boras (2) — buah; marboras – marbuah: lape marboras mangga on – mangga ini belum berbuah; boras ni boltok – buah kandungan: “pasu-pasuonni ma boras ni boltokmu pakon gogoh ni tanohmu…  ” , “diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu..” (Ul. 28:4)

boraspaticicak, cecak?; boraspati merupakan salah satu ornamen “rumah bolon” simalungun dan merupakan simbol supranatural untuk penangkal kekuatan gaib

borat — berat; boratan – sarat, penuh beban

borgat

borgokleher; marborgok – punya leher: (ung.) utang ni borgok – hutang budi; langmarborgok (songon tatadu) – tidak pake pikiran; gok ni borgok – kepedihan?, kepiluan?; hosah domma i borgok – sekarat, meregang nyawa

borhat — 1 berangkat: eta, borhat hita – mari kita berangkat; rap borhat – sama-sama berangkat; paborhatkon – memberangkatkan; ipaborhat – diberangkatkan;haborhatan – tempat berangkat; 2 pergi: borhat do nasiam? – kalian pergikah?; Lih. ingkat

boritsakit; boritan – sakit; na boritan – yg sakit; borit-boritan – sakit-sakitan; maborit – (merasakan) sakit: maborit do? – (merasakan) sakit ya?; marborit-borit – bersakit-sakit; ; naborit – penyakit; parnaboritan – hal sakit: naha do parnaboritan ni inang ai – bgm (keadaan) sakitnya ibuitu

borjog — mendung; sogod ope domma borjog – masih pagi sudah mendung

borno — lembah?; par borno – ?; tiga borno – pekan haranggaol

kbsi_borong

borong (Psophocarpus tetragonolobus)

borongkecipir (Psophocarpus tetragonolobus)

borong-borongkumbang yg suka melobangi kayu bangunan

borsih — 1 bersih; borsih ni uhur – hati yg bersih; borsih torihon – kelihatn bersih;paborsih – bersihkan; paborsihkon – membersihkan; tarpaborsih – dpt dibersihkan:lang tarpaborsih – tdk dpt dibersihkan; 2 suci: “martuah ma paruhur na borsih” – “berbahagialah orang yg suci hatinya

bortah  — 1 anakan, tunas yg tumbuh dari akar atau umbi dan dpt sbg bibit tanaman baru, tampang; 2 umbi: bortah ni hawei – umbi talas

boru — 1. anak puteri, anak perempuan: borungku – anak (perempuan)ku; boru-boru – betina (ttg binatang); anak boru –gadis; boru tulang – anak perempuan paman dan boleh dinikahi anak laki-laki “namboru”; naboru – perempuan (ttg jenis kelamin); par boru – pihak keluarga adek/kakak perempuan seseorang; 2 kata “boru” ditempatkan di muka nama marga, agar diketahui marga asal perempuan dimaksud; 3 istilah dlm kekerabatan menunjuk pada pihak keluarga anak perempuan (menantu laki); namboru, saudara perempuan ayah;

bosarbesar, raya: ari bosar hari besar, hari raya; marari bosar – merayakan; bosarhonon – dirayakan: maningon bosarhonon – harus dirayakan

bosibesi; titi bosi – 1 jembatan besi; 2 nama desa di Kelurahan Bandar Malela, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara

bosikcambuk; bosik-bosik – alat mencambuk; mambosik – mencambuk; ibosik – dicambuk;

bosolbasal; penyakit bengkak (krn penyakit beri-beri dsb); bosolon – menderita bosol

bosur — kenyang; (pb) ulang bosur songon na marsinonoan – jangan hanya diam tdk bekerja; bosuran – lebih kenyang, cukup kenyang?; bosur-bosur – kenyang-kenyang?: (pb) bosur-bosur mangidah –tidak ikut makan, cuma kenyang melihat?; bosuri – yg kenyang, sampai kenyang: baen, bosuri – silahkan, yg kenyang; mambosuri – ritual memangggil roh padi di sawah; mabosurtu – terlalu kenyang; pabosurkon – mengenyangkan; dikenyangkan –ipabosur; sibosur – nama jenis padi sawah

botahantah: ung tarharat botah, nama sbh lagu pop Simalungun: “Songon na tarharat botah ibagas indahan au mangidah ganup na masa in na lang husangka…”

botangtegap, gagah, kekar; banggal botang – tinggi besar; lih. parbotang – ketegapan, perihal tegap;

botik — pepaya, betik; bulung botik – daun pepaya

botolbotol;

botou — saudara (adik/kakak) perempuan; marbotou – status kekerabatan memanggil “botou”

botulbetul: botul do ai/sonai? – betul begitu?; botul-botul – benar-benar, sungguh:  botul da! – benar ya!; Synonym: tongon

boyokberudu, cebong, kecebong; boltok boyok – perut besar shg tdk dpt lagi telungkup


<< biagbiag – bituha

buah – buyut >>

Advertisements