buah – buyut

buah — buah; buah ni horja – hasil pekerjaan, penghasilan; mamparbuahkon –berbuahkan; 

bual (1) — dusta, bohong, omong kosong

bual (2) — bicara; bual-bual – percakapan; bual-bual pongkalan – percakapan yg tidaj jelas juntrungnya?; bua-bua mongakp – ?; marbual – melakukan percakapan; marbuali – bercakap-cakap, berbicang-bincang; parbualan –percakapan

buang — buang; mambuang – membuang; ibuang – dibuang; habuangan – pembuangan: habuangan babel –pembuangan babel; (ungk) marbuang – buang air besar; tarbuang – terbuang;

buat — ambil: buat lobei an – ambil dulu itu; mambuat – mengambil: (ung) na mambuatsi – suaminya; buaton aha pe lang – musnah tdk ada yg tersisa atau dpt diambil: bois maturtung ganup, buaton aha pelang – habise terbakar semua, musnah; mambuat boru – menikah (dipakai utk pria saja); ibuat – diambil; binuat – 1 yg diambil; 2 isteri: ja ija do binuatni – yg manakah isterinya; (ungk) marsibuatan – dapat saling menikah: lang marsibuatan purba hu boru purba – tdk boleh saling menikah pria purba dg wanita purba;

buaya — buaya

buei — banyak; simbuei – orang banyak umum, publik

buhabuka, terbuka; buha sahapkata pembukaan, kata pendahuluan; uhur/pingkiran na ~  – hati/pikiran yg terbuka; napuran buha pintu = napuran buha horbangan(dlm acara adat pernikahan) sirih yg disampaikan pd pihak calon pengantin wanita agar diperbolehkan masuk ke desanya?;

buhbuh — ?

buhubuhubuku-buku, ruas; ~ ni buluh – buku-buku/ruas bambu; (ungk) bububuhu ni parsahapanpokok-pokok atau poin pembicaraan

buhul — buhul: buhul ni parsahapan – kesimpulan pembicaraan; mambuhul – membuhul; ipabuhul – dibuhul, disimpulkan

bujur — 1 baik, baik-baik, rajin: bujur/bujur-bujur ho marlajar – baik-baik kau belajar; bujur-bujur jeham – pura-pura baik, kelihatannya saja baik; 2 setia: “sai bujur ma ho ronsi matei” – hendaknya setia sampai mati; mangkabujurhon –  setia akan, setia melakukan, melakukan dg baik, komit: mangkabujurhon pandiloonni – setia akan panggilannya; ihabujurhon – dilakukan dg setia, setia akan, komit: ihabujurhon martuhan/marminggu – setia/komit bertuhan/beribadat

buka — Lih. buha

bulan — bulan; bona ni buan – awal bulan; ujung ni bulan – akhir bulan; domma bulanni – sdh buannya

bulang — kain hiasan penutup kepala wanita ketika pesta acara atau acara khusus lainnya; dahulu semua perempuan memakainya kemana saja.

bulat — penuh, utuh: bulat ni uhur – sepenuh hati: bulat indoskon – utuh diserahkan (tdk dipotong-potong) 

bulawan — sumpah, janji: marbulawan – bersumpah; ibulawankon – dijanjikan dg sumpah;
Bah Bulawan – nama sebuah desa di Kec. Pematang Raya (?) Kab. Simalungun

bulelei — belalai

bulihboleh; lang bulih – tidak boleh, jangan: “Horja aha pe lang bulih horjahononnima bani ari ai” – “pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan”; lih bolas

bulisah — gelisah, tidak tenang; gati bulinsah halak anggo pala maganjangtu ambilan – sering orang gelisah kalau khotbah terlalu panjang

bulistang, marbulistang — memar?; marbulsitang ilonsing bapa – memar dipukul bapa

buluh — bambu; sarunei buluh – suling bambu; buluh sina – bambu cina; buluh bolon –bambu besar;(ungk) mulak hu bona ni buluh – kembali belajar

bulung — daun; bulung-bulung – daun-daunan; ramuan obat dari daun-daun; bulung gadung – daun ubi (utk disayur); bulung ni galuh – daun pisang; mamulung – maramu obat dari daun-daunan; (ppt) riang-riang bulung motung/raprap bulung hoppawa/hinariah hinabosur/asal rap hita tartawa – ?;

bulus — 1 tulus; bulus ni uhur – tulus hati; paruhur na bulus – orang yg tulus hati; 2 pantas, patut, sederhana?: naboru na bulus pamakeini – wanita yg dandanannya sederhana/pantas; 3 lebih baik, sepatutnya?: anggo sonai do horjani, bulus ma itadingkon – kalau pekerjaan begitu, lebih baik ditinggalkan

bulut — marbulut-bulut – awut-awutan, berantakan, tdk dirapikan: pakean na marbulut-bulut – pakaian yg awut-awutan; mambulutkon – menaruhkan tanpa marapikannya (ttg kain/pakaian); bulutkon – menaruhkan begitu saja

bumbang — bimbang, ragu; bumbang ni uhur – kebimbangan (hati); uhur na bumbang – hati yg bimbang, ragu; mambumbangi – menyebabkan bimbang/ragu/gelisah;

bundong — muram, sedih, kusut muka: mase songon na bundong ho – kenapa kau seperti muram
bungaran — 1 berkembang: marbungaran ma pansarianni anggo nuan – sekarang pencahariannya berkembang; 2 kejayaan: bungaran ni harajaon – kejayaan kerajaan

bungbung — bolong besar, menganga: halani banggalni lagou gabe bungbung tayub ai – krn besarnya angin atap itu jadi menganga

bungkar — bongkar; mabungkar (bc, mabukkar) – terbongkar; mangkabungkar – pd terbongkar: mangkabungkar iuge aili – pada terbongkar diseruduk babi hutan; ibungkar – dibongkar; parbungkar – cara/proses terbongkar

bungkaspindah dalam kelompok, eksodus; hijrah; pabungkas(kon) — memaksa, mengusir (dgn atau tanpa kekerasan);
habungkasan – tempat yang ditinggalkan setelah bungkas; parbungkasan – tempat yg dituju setelah bungkas; parbungkas – cara/proses kepindahan/hijzah; habubungkas – perpindahan?; (pb) parsonduk bungkas – kiasan ttg isteri yg boros berbelanja sepertinya tdk memikirkan hari esok.

bungki — bongkah tanah

bungkil — menungging; mambungkili – menunggingi dg maksud menghina; ibungkili – ditunggingi

bunglei — tanaman sejenis kunyit tetapi lebih besar

bungki —  

bungkulanbubung, bubungan (rumah); marbungkulan – dg bubungan

bungkus — bungkus (bc, bukkus); bungkusan – bungkusan: mambungkus –membungkus; ibungkus – dibungkus; pambungkus – cara membungkus

buni — sembunyi, tersembunyi; marbuni-buni – sembunyi-sembunyi: tangis marbuni-buni – menangis sembuyi-sembunyi; pabunihon – menyembunyikan; ipabuni –disembunyikan; sitabunian – sesuatu yg disembunyikan/dirahasiakan;

bunsitbuncit, besar perut (karena penyakit atau sebab lainnya); bunsiton –membuncit

buntal — ?

buntas — bocor, tembus, robek, bolong; buntas-buntas – bocor-bocor, bolong-bolong: tayub na buntas-buntas – atap yg blong-bolong; mabuntas – menjadi boncor, berlobang

buntu — (bc, buttu) bukit, hulu, ata; eta, hu huntu an – ayo ke “atas” sana; buntu-buntu – tanjakan; buntu ni bah – hulu sungai; Buttu Bayu (Buntu Bayu) – nama desa di Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun Sumatera Utara, Kode Pos 21174

bunuh — bunuh; mamunuh – membunuh; ibunuh – dibunuh; pamunuh, na mamunuh –pembunuh; simbunuh – main bunuh;

bura — kutuk;  bura-bura – kutukan, sumpah serapah; mambura(i) – mengutuk(i); iburai – dikutuki;

burbar1 tidak beres; sering tengkar, gaduh: burbar do gati rumah tangga ni sidea –rumah tangga mereka sering bertengkar; 2 berisik seperti buyi papan dipaku atau diinjak banyak orang: nanget mardalan, ase ulang burbar – hati-hati berjalan agar tidak berisik

burnangmembengkak, menggelembung; hata burnang – kata-kata penuh congkak; paburnang diri – menyombongkan diri

bursok — nama panggilan pertama anak laki-laki setelah lahir (sekarang sudah jarang digunakan)

burta — usir dg makian/teriakan: “sada pe lang mangarihkon, iburta mando lang” – tidak seorangpun mengajak, diusir dan diteriaki saja yg belum (dari lagu “Taiding Maetek”, Taralamsyah Saragih); burtai hambing in ase ulang igagati suan-suanan in – usiri kambing ituagar tidak memakani tanaman itu

buruk — buruk-buruk – bekas pakai, usang, jelek (ttg pakaian): (kaen) buruk-buruk in ma baen gabe lap – kain buruk itu saja jadikan lap; (fr) buruk-buruk ni tondong – ?

burut, buruton — busuk (didalam, biasanya dikatakan untuk buah): idahon jenges hundarat, hape buruton – dari luar kelihatan bagus ternyata busuk; (fr) ibahen burutni – dia membuat dirinya tercela/bernoda

busbas — ?

busbusan — buang angin, kentut

busisa — gelisah, tidak tenang; Lih. bulinsah

busung — 1 busung; 2 sejenis ilmu hitam yg mampu membuat orang busungon (perut besar) 

butah — kata seru mengusir babi; Bd. nuh

butak — kotor, butek, najis, cemar; habutakon – kekotoran,kenajisan, kecemaran; mabutak – hal yg kotor,cemar, najis; marbutak – kena kotoran; ibutaki – dikotori;

butar — atap terbuat dari bambu yang dibelah dua dan bagian dalam buku-bukunya dibuang; sopou butar – dangau/gubuk dari bambu

butbut — cabut; mambutbut – mencabut; mambutbuti – mencabuti; ibutbut – dicabut

butong — bengkak; (dom)ma butong – sudah bengkak

buttas — lih. buntas

buyur — bulir (padi/gandum); samkambuyur – satu bulir

buyut — tupai (Tupaia sp)

 

<< boa – boyok

da – dayok >>

 
 
 
Advertisements