ho – hoyu

 

hokau, engkau, pangilan utk teman dekat, lebih rendah atau satu level, panggilan hormat. ham); marho – memanggil/menyapa ho (kau): mase marho bani, marham do – mengapa engkau menyapa dia ho, harusnya ham

hobalkebal;

hobonlumbung padi, dulu terbuat dr kulit kayu; Ada sebuah lagu “urdo-urdo” (semacam “nina bobok”) yg terkenal:

Podas ma ham marganjang boruku, marganjang hansa hotang
Pori pe ham marganjang borukku, ulang sundol bukkulan
Ur . . . ma lo dayok ….., ur . . ma lo dayok (sampiran)
Podas ma ham marbaggal boruku, marbaggal hansa hobon
Pori pe ham marbaggal boruku, ulang sukkot i labah
 

hoih — keluh, kesah; hoih-hoih – keluh kesah; marhoih – mengesahmengeluh, berkeluh?; marhoih-hoih – berkeluh kesah; ikoihkon – dikeluhkan, dikesahkan

holang  — 1 selang: holang dua ari roh ia hujon – selang dua hari dia datang kesini; 2 berantara, tidak terus-menerus: holang, mangolangi ma mangan halani boritni; holang-holang – antara: i holang-holangi bah do huta ai – kampung itu diantara dua sungai; 3 jarang: holang ma ia roh hu rumah on – ia sudah jarang datang ke rumah ini

holatektrak kulit kayu sikkam atau pohon salam dipakai untuk membuat darah pada masakan menjadi “matang” pd masakan khas Simalungun. Di Tapanuli Selatan juga dikenal holat yang “dibuat dari bagian ujung kayu rotan muda yang sudah dipanggang dan campur dengan kulit kayu balaka yang biasanya hanya terdapat di hutan kawasan Tapanuli Selatan” sebagai resep khas masakan dari ikan mas.

holbab — kempot: (pb) rubrub bulung ni tuyung, tolpus bulung ni hotang, holbab ma namin huyum, lalab do lang dapotan – sdh waktunya menikah tp belum saja;

 

holbungcekung, melengkung kedalam, berlembah: tanoh holbung – tanah berlembah; holbung-holbung – dataran yg dikelilingi bukit; marholbung-holbung – berlekuk-lekuk: tanoh na marholbung-holbung –tanah yang berlekuk-lekuk

holevar holei

holeikayuh, dayung; holeihon – kayuhkan, dayungkan

holhol —  var golgol?,

holi (1) — nanti, sebentar lagi, kemudian; cak holi pe ai on ma lobei! – nanti saja itu ini dulu!; holihon, iholihoncak ditunda, “dinantikan”:  ulang iholihon bejangan ditunda lagi: holi-holi, marholi-holi – cak bernanti-nanti:  ulang marholi-holi, sonari ma – jangan bernanti-nanti, sekarang saja!

holi (2) — tulang; mangongkal holi – menggali kerangka (utk dipindahkan); holi-holi – tulang, kerangka; (pb) songon na lang marholi-holi – seperti tdk bertulang, tdk bertenaga; tarholi – luka yg sampai ke tulang

holing — halak holing – orang keling; untei holing – jeruk manis; pijor holing – keji beling (Strobilanthes sp)

holipterlindung, tersembunyi, terselip: na holip do ra ai ase lang taridah – barangkali itu terselip makanya tdk terlihat; maholiptu – terlalu tersembunyi

holitkikir, pelit; mangholit /mang.ko.li/ – ; berlaku kikir, berlaku hemat? ; maholit – sifatnya pelit; parholit – org yg pelit; marhinaholit – sedikit banyaknya kikir: marhinaholit do anggo parboniaga – org jualan sedikit banyaknya pelit

holmoukumpul; terkumpul, tertumpuk, terhimpun; paholmou –  kumpulkan, tumpuk; ipaholmou – dikumpulkan; holmouan – kumpulan (dlm jumlah/bilangan terbatas?); saholmouan – satu tumpuk?; satu kelompok; sekumpulan

holnohcekung, cengkung, lekuk, legok: holnoh mando panonggorni halani merungni – matanya cekung krn kurusnya; maholnoh – menjadi cekung, lekuk

holok(tt mata) cekung krn sakit dan lainnya: “domma marholok matangku halani hadoyukon” (Psl 88:10) – “mataku merana karena sengsara”.

holomkelam; Suma ni Holom – hari ke-16 kalender Simalungun; Anggara ni Holom – hari ke-17; Mudaha ni Holom – hari ke-18 danBoraspati ni Holom – hari ke-19

holongcinta, kasih, rasa iba, kasihan; (ung)holong bodat – kasih yg justru membuat org lain menderita; holong mamparkaut – kasih yg ada maunya, mengharap balasan; mangkaholongi – mengasihi; ihaholongi – dikasihi; marsihaholongan, holong marsihaholongan – saling mengasihi; marholong, marholong ni atei – mempunyai kasih; parholong, parholong atei  – pengasih; holongan – lebih meengasihi, lebih menyayangi; hinaholongan – yg dikasihi, yg terkasih; maholongtu – terlalu mengasihi

holosor merasakan ada sesuatu yang menjalari di tubuh

 

holsoh cemas, kekuatiran, kerisauan, kesusahan hati; holsoh-holsoh – kekuatiran:  holsh-holsoh parduniaon – kekuatiran dunia; mangkolsohkon – merisaukan, mengkuatirkan: mangkolsohkon goluh – mengkuatirkan hidup; holsohan – bersusah hati, berkuatir:  mase tong ham holsohan – mengapa engkau terus bersusah hati; hinolsohkon – yg dikhawatirkan, yg menyusahkan hati

holte — holte-holtean – lemas/lesu krn kelaparan: holte-holtean ma sidea paima sipanganon roh – mereka lemas dan lesu menunggu makanan datang

holtung — cekung; lih/bd holbung

holungcedok, raup (dg jari tangan); mangholung – mencedok, meraup dg menggunakan keempat jari tangan; marholung, holong na ~ – kasih yg egois: Holong dunia on buenan do ai marpangkaut, marholung – kasih dunia ini lebih banyak berkait, “bercedok” ; iholung – diraup, dicedok dg jari; pangholung – cara meraup/mencedok: (pb) songon ~ bai durian –  mengambil sesuatu untuk kepentingan diri sendiri (?)

homa— juga, selain itu, disamping itu: on pe homa dihut-dihut – (orang) ini juga, iukut-ikut; homa  ia pe lape mambayar – selain itu ia juga belum membayar

homaijugalih. homani

homban

hombang — kembang, mekar; hutinta: hupkup sajarum sina, hombang sa dunia, aha ma ai? – teka teki: tertutup sejarum cina, terbuka sedunia (= mata)

hombardekat, sebelah, damping; hombar jabu – rumah bersebelahan: hombar jabu do hanami – kami bersebelahan rumah; hombar dingding –  rumah bersebelahan (pd rumah tempel); hombari – dekati, dampingi; manghombari – mendekati, mendampingi; panghombari – sst yg diberikan utk parhombaran; parhombaran – adat sst yg diberikan oleh org tua pihak pengantin lk kpd anak boru jabu pihak pengantin pr sbg permohonan dan simbol kesediaan mendampingi mereka menghadapi calon mertua pengantin lk pd saat pinangan (maralop)

hombunembun? awan; pb “soya logou ni ari satahun i bahen udansasogodsogod” – hapus kemarau setahun karena hujan sepagi, artinya perbuatan baik selama ini percuma karena perbuatan yg buruk sesaat;
mahombun – ?; marhombun-hombun – menyerupai awan, mengawan; pahombun – meredakan, melalukan: pahombun Ham, O Naibata, panringis-Mu hu bangku” – ya Tuhan lalukanlah murka-Mu atasku

hombut –?

hominmahluk halus

homingvar homin

homitanbenda yg dikeramatkan dan disimpan dg baik, sejenis ajimat?;
ugas homitan – perhiasan/barang berharga yg berkaitan dg warisan

honakena; hona-hona – selalu kena; hona tangan – kena pukul dg tangan; mangonai – mengena; ihonaidikenai; ipahona – dikenakan; ipahona-hona – diupayakan agar mengenai; hahonaan – relevansi, hubungan, kaitan; tarhonasempat-sempatnya: tarhona  do ho marsaran sonon ma mangolos – sempat-sempatnya kau beristirahat (dalam) keadaaan begini buru-buru;

honda (1) — biru; honda songon langit na torang – biru seperti langit yang cerah

honda (2) — sepeda motor; marhonda – mengendarai sepeda motor; parhonda – pengendara sepeda motor;

hondali sejenis ubi beracun?; andor hondali – sejenis tumbuhan merambat, dapat digunakan sebagai tali

kbsi_hondi_labu kuning

hondi (Cucurbita moschata)

hondilabu kuning (Cucurbita moschata); bulung hondi – daun labu; pusuk ni hondi –pucuk daun labu, dapat dijadikan sayur dicampur dg menir (Sim, suyu); (pb) tambam songon hondikata kiasan menyatakan pemalas

hondorpagar; mangkondor – memagar; ihondor – dipagar; (prbh) ulang na hondor gumba, timbahou sihondoron, ulang na tonggor rupa, parlahou sitonggoron – jangan memagari “gumba” (sejenis pohon) tetapi tembakau, jangan memandang rupa tetapi perilaku

hondurkendur: rintak hunjin ase ulang hondur – tarik dari situ supaya tdk kendur; pahondur – kendurkan; ipahondur – dikendurkan

hongsivar kongsi;

honjorlalai, lupa?

honjurvar honjor

honongselam; marhonong – menyelam; manghonongi /mak.ko.nongi/ – menyelami, mencari sst dg menyelam; ihonongi – diselami; panghonong /pak.konong/ – cara menyelam; parhonong – penyelam

honrapdekat, akrab: hasoman honrap ni ma aiitu teman dekatnya; honrapi – dekatkan dirimu padanya, ambil haatinya;  manghonrapi /mak.kon.rapi/ – mengakrabi, mendekatkan diri utk mengambil hati; parhonrap – hal kedekatan; ihonrapi – didekati, diakrabi

horbah — ?: Indahan pulig sedo indahan jagul atap marhorbah

honsikata keterangan (adverbia) dibelakang kata utk menerangkan kesiapan atau waktu kata didepannya (?) yg berati begitu, bila, tepat, pas, disitu: das honsi – begitu tiba;  dear honsi – csk pas sekali: dear honsi ma parroh nasiam ai – cak pas sekali kedatangan kalian itu; dob honsi sonai – setelah demikian itu; seng honsi – jika tidak: seng honsi roh ia anggo hita pojam ma – jika ia tidak datang kacaulah kita; matei honsi – cak disitu mati, pas mati: matei honsi namatorasni anggo sidea mambur merap ma – disitu mati orangtuannya maka mereka akan berantakan

hontihenti, stop; maronti – 1 berhenti; 2 habis, berakhir: “On ma ari in tene, na so ra maronti be” – ya, inilah hari itu, yg tdk akan berakhir; paronti – hentikan; marparontian – berhenti – “Na so marparontian mamodahi” – yg tiada hentinya menasihati; iparontihon – dihentikan, diperhentikan: “Sompong iparontihon Ham haganupan” – Segera diberhentikan oleh-Mu semuanya;  parontian – perhentian: parontian ni tonduy – perhentian roh;

hontus

hopamlusuh, kusam; marhopam – 1 menjadi lusuh: sonaha pe jengesni kaen anggo domma dokah isimpan marhopam ma – bgmpun bagusnya kain kl sdh lama disimpan menjadi kusam; 2 kuyu: marhopam mando bohini huidah – kuyu jadinya mulanya saya lihat;

hophop — /hop.kop/; var hopkop; manghophop /mak.kop.kop/ – berkorban demi kebaikan org lain, menghidupi: aha pe ihorjahon orangtua do manghophop niombah ni – (pengorbanan) apapun dilakukan org tua utk menghidupi anak-anaknya; hinophop /hi.nop.kop/ – objek dr panghophopon (pengorbanan org lain (subjek ): hinopkop ni Tuhanta do hita na matei manghophop hita –  ;panghophop – hal pengorbanan diri; pemeliharaan perlindungan; panghophopon /pang.kop.kopon/ – perlindungan, pengorbanan

hopukbakul dari kulit kayu tempat barang-barang seperti “ulos”, dll

hopur — ?

horah1 kering; pahorahkon – mengeringkan; ipahorah – dikeringkan; bah na horah-horah – sungai yg pd musim hujan berair pd musim kemarau kering;; 2 horah, horahan – dahaga; horah-horahan – kehausan terus; 3  tdk mendapatkan apa-apa sama sekali: paturut horah sonin! –  biarkan begitu, tdk dapat apa-apa! 

horah1 kering, haus, dahaga; sombuh horahdahaga hilang; parah horah – sangat dahaga;  horah-horah – ?; horahkonsi – setelah kering; pahorah – keringkan; pahorahkon – mengeringkan, menjemur; mangkorahi – mengeringkan: mangkorahi sabah – membendung air agar tidak mengalir ke sawah spy kering; ipahorah – dikeringkan; pinahorah – yg dikeringkan; horahan – kehausan; pb horahan i toruh ni bah sampuran – ah kehausan dibawah air terjun; ak ssorg yg tdk bisa memanfaatkan yg ada; horah-horahan – kehausan yg terus menerus; sihorah-horah, bah sihorah-horah – sungai tadah hujan, sungai yg berair pd musim hujan dan kering pd musim kemarau; pb parsangkalan na lang mar na horah – ?; 2  tdk mendapatkan apa-apa sama sekali: paturut horah sonin! –  biarkan begitu, tdk dapat apa-apa!; lih hiang

horahhorah1 tali (dulu, rotan) yg dibentangkan diatas sungai sbg pegangan ketika menyeberang; 2 tali (dulu, rotan) yg dibentangkan dr atas pohon enau utk menurunkan nira hasil sadapan tanpa harus memikulnya turun diatas bahu

horangkerang

horap — ?

horassehat, bahagia, selamat, sehat-sehat: horas ma banta ganup – selamat utk kita semua; horaskon (hita) – kita sambut “selamat” dg mengucapkan horas (biasanya 3 kali) sambil menaburkan beras ke atas mereka yg disambut; manghorasi /mak.ko.rasi/ – menyampaian ucapan selamat. merestui sambil menaruhkan sejumput beras diatas kepala org yg ihorasi (diucapkan selamat), mis penganten, org tua yg membaptiskan anak, dll; parhorasan – keselamatan, kesejahteraan; kesenangan, kesehatan;

horat var horot

horbah — ?

horbangan — gerbang, pintu; daerah sekitar gerbang masuk suatu kampung; runtas horbangan – bagian dari adat dahulu dimana bila seseorang pemuda ingin bertandang ke satu desa ia terlebih dahulu harus “permisi” pada “penjaga gerbang” dan menawarkan rokoknya. Sekarang ini adat ini masih dilakukan secara simbolis dengan memberikan sirih bersama uang (batu ni demban) pada “penjaga gerbang” dari pihak calon penganten wanita.

horbovar horbou

horboukerbau, juga disebut pinahan huta (= ternak desa); horbou jagat – kerbau bulai (cak, bule) gareta horbou – kereta (yg dihela) kerbau; horbou jalang – kerbau liar; horbou tunggal – kerbau jantan; horbou boru-borukerbau betina; horbo paninggala – kerbau penarik bajak; horbo panaarik – kerbau penarik kereta; pajalang horbou – melepas kerbau mencari makanan sendiri di padang; mangosor horbou – memindah-mindahkan kerbau dari satu tempat ke tempat lain di padang penggembalaan;

horditkikir, pelit; manghordit – menghemat; bd Tb hordit, humordit = gentar, gemetar

horhonpengaruh, efek, dampak; manghorhon /mak.korhon/ menyebakan, menimbulkan, membawa pengaruh pada: manghorhon hasedaon do gati internet bani dakdanaktasering internet membawa kerusakan pd anak-anak kita; marpangkorhon – berpengaruh, berdampak, membawa kepada: marpanghorhon hu hadearon – membaw kepada kebaikan; hinorhon – akibat dari, pengaruh dari: hinorhon ni na masa sonari – akibat dari/pengaruh dari yg terjadi saat ini;

horingiliran, jadwal; marhorin – bertugas sesuai jadwal yg ditentukan; marhorin-horin – bergiliran; siparhorin – petugas sesuai jadwal

horingkering; horingkon – keringkan; ihoringkon – dikeringkan; pinahoring – yg dikeringkan

horis (1) — manghoris /mak.koris/ meratakan hasil takaran dg horis-horis; horis-horis –  septong kayu buat atau rotan yg digunanakan utk meratakan hasil takaran spy sesuai dg yg ditentukan

horis (2) – keris; pisou horis – pisau keris; manintak horis – mencabut keris;

 

kbsi_horis kotala_pasakbumi

horis kotala (Eurycoma longifera)

horis kotalapasak bumi (Eurycoma longifera)

horisan tepi, pantai, pesisir; parhorisan – org uh tinggal/berasal dr sekitar pantai Danau Toba

horja1 kerja, pekerjaan: laho lobei au, dong horjasy pergi dulu, ada pekerjaan; cak ija ho horja – dimana kau bekerja; horja i juma – petani; 2 adt horja raja – bekerja tanpa upah di rumah tulang/calon mertua utk masa tertentu sebelum menikah dg putrinya; horja adat – pesta adat; sisada horja – dua atau lebih pihak bersatu dlm satu tugas/acara adat; horja-horja – 1 kerja asal-asalan; 2 kegiatan: horja-horja adat – kegiatan adat: horja-horja adat lang ganupan tarihutkonkegiatan adat tdk dpt diikuti; horjahon – kerjakan; horjai – kerjakan; manghorjai – mengerjakan: ise do onari manghorjai juma nasima ai? – siapa sekarang yg mengerjakan ladang kalian itu?; ihorjai – 1 dikerjakan, digarap; 2  dilecehkan secara seksual; manghorjahon – mengerjakan; marhorja – bekerja; panghorja /pak.kor.ja/ – pekerja, buruh, pelayan; panghorjahonon /pak.kor.ja.honon/ hal, cara melakukan pekerjaan; parhorja – pekerja: parhorja ni huria – pelayan di jemaat (sering disalah artikan sbg majelis jemaat); parhorjaan – pekerjaan; sahorja – sekerja: hasoman sahorja – rekan sekerja/sekantor/seprofesi; sapanghorjaan /sa.pak.kor.jaan/ satu tempat kerja, satu kantor; sihorjahon – yg mengerjakan; sihorjahonon – sst yg dikerjakan

horlommendung, redup: horlom ari – hari mendung; horlom suluh – lampu redup; horlom sondangni – cahayanya redup

horlus1 layu, merana: bulung-bulung pe margorsing anjaha horlus halani dokah ma lang roh udan – daun-daun pun menguning dan layu/merana kr sudah lama hujan tdk turun; 2 lemas, tdk bertenaga: ganupan domma horlus halani loja mardalan anjaha lape mangan – semuanya lemas/tdk berdaya krn kecapaian berjalan dan belum makan; 3 kuyu, tdk berseri: horlus ma bohini halani marlapar modom piga-piga ari on – mukanya kuyu krn kurang tidur bbrp hari ini

hormathormat, sopan, taat: ningon hormat ma marparlahou ilobei na matua – seharusnyalah  bersikap baik dihadapan yg dituakan; hormati – hormati, taati; manghormati /mak.kor.mati/ – menghormati; marhahormatan – bersikap hormat: ningon marhahormatan do jolma ilobei ni Naibata – orang hrs bersikap hormat di depan Tuhan; nahinormat – yg terhormat: hubani nahinormat – kpd yg terhormat;  nanihormatan – yg terhormat;

hornobdatar, dataran, rendah: tanoh na hornob – tanah dataran;

hornop var hornob

horoktenaga, daya; marhorok – bertenaga: marhorok pe lang be halani naborit ni in – tdk lagi mepunyai tenaga krn penyakitnya itu;

horok-horoksuara ayam betina yg hendak mengerami telurnya;

horomkendali, tahan; na horom otik emosi lo – kita kendalikan sedikit emosi kita; horom-horom – selalu menahan diri: hu horom-horom do seng marhuja-huja ase boi marsikolah niombahku – saya selalu menahan diri tdk kemana-mana agar anak saya bisa bersekolah; manghorom /mak.ko.rom/ – menahan diri, mengendalihan diri; marpangkorom – ; pangkoromon (pangkoromion?) hal menahan diri/pengendalian diri; tarhorom – bisa menahan diri:  seng tarhorom au be, asi do ase hupangan – saya tdk bisa lagi menahan diri, itu sebabnya saya memakanannya

horotkerat, potongan kecil, iris: horot ma, rampis-rampis bahen – potonglah/irislah, tipis-tipis buat; horoti – potongi; manghorot /mak.ko.rot/ – memotong kecil-kecil, mengiris; sihoroton – yg akan dipotong/diiris: dong pe sihoroton? – masih ada yg akan dipotong?

horsang — kering, kekeringan, kasar: timbaho na horsang – tembakau yg kekeringan

horsik pasir; marhorsik – berpasir (ttg tanah);  marhorsik-horsik – mengandung pasir; parhorsikan – tempat pengambilan pasir

hortangkering, kersang

hortaskertas; hortas gadung – (dulu) kertas tulis yg kualitasnya rendah dan warnanya menguning = hortas kajang?

horuduka, dukacita, sedih, susah; horu ni uhur – kesusahan hati; marhoru – bersedih, bersusah hati; manghoruhon /mak.ko.ruhon/ – menyusahkan hati: manghoruhon ; dosa – menyusahkan hati krn dosa, menyesali dosa; ihoruhon, ihoruhon uhur – menyusahkan hati?; parhoruon – kesusahan hati: ai sai roh do parhoruon, pusok ni uhur – selalu saja datang kesusahhan hati, dukacita; horuhonon, sihoruhonon – sst yg menyusahkan hati:

horuhkeruh (Bandar)

horukkorek, mengorek, keruk, toreh; horuk-horuk – terus mengoreki; manghoruk /mak.ko.ruk/ – mengorek (mis mengambil sst dr lobang); ihoruk, ihoruki – dikorek, dikoreki;

horungkalung; horung-horung – kalung; manghorungkon /mak.ko.rung.kon/ – mengalungkan; ihorungkon – dikalungkan

hosah — nafas, nyawa;  hosah hagoluhan – nafas kehidupan; tos hosah, domma tos hosahni – dia sdh meninggal; mamberehon hosah – memberikan nyawa; marutang hosah –  berutang nyawa, hukuman mati; manghosahi / mak.ko.sahi/ – trad meniupkan nafas ke kepala (ubun-ubun) bayi oleh ibunya dg maksud spy sehat; marhosah – bernafas, hidup: sagala na marhosah – segala yg hidup; lang marhosah be –  tidak bernafas lagi; ung marhosah lobei (tongkin) – beristrahat dulu (sebentar); pahosah – ambil nafas, istrahat: na pahosah tongkin – ambil nafas, istrahat sebentar; “sai pahosah au na loja, ase jorei uhurhin” – (terj bebas) berilah kelegaan bagiku yg lelah agar hatiku lepas”; ipahosah – istrahat, melepas lelah: boi ma da ipahosah hita tongkin – sdh bisa kita melepas lelah sebentar;

hosahhosah — /hosah.kosah/ terengah-engah, kecapaian, kelelahan, kepayahan: mansarihon (goluh) parsiap-arian on pe domma hosahhosah – utk mencari hidup hari demi hari ini saja sdh kepayahan; hosahhosahon – dgn terengah-engah: hosahhosahon ma ia das ia ijon – ia sampai disini dg terengah-engah;

hosaya — Lokio, bawang batak (A. Chinense), A. Schoenoprasum L (chives); (pb) sihala erdeng-erdeng, erdeng bulung hosaya, sonaha pe pangeleng na dong halak porsaya – ?

hoseia 1 sibuk: hosei tumang do ia marugas – ia sangat sibuk melayani; mangkoseihon – v menyiapkanmangkoseihon horja patar ai – menyiapkan kerja/acara besok itupangkoseihononkon – n proses, cara menyiapkan;sihosehononkon – n yg disiapkan, yg dikerjakan

hosingputar; marhosing – berputar: logou marhosing – angin berputar, angin puyuh

hosongbengek, asma; hosongon – terkena bengek: anggo hosongon lang tahan marlintun – kalau tekena bengek tidak kuat lari

hosorvar husor

hottetap, kukuh, teguh, erat, stabil, tak goyah; hot ma sonai – tetaplah demikian; hot (ni) uhur – keyakinan, kepercayaan, keteguhan hati; hot padan – janji teguh; marhahotan – berumah-tangga (bd, Tb, marhahotan – bertempat tinggal tetap); pahotkon – membuat teguh, meneguhkan: pahotkon haporsayaon – meneguhkan kepercayaan/iman; hahotan – sandaran, tambaan: hahotan ni uhur – ?

hotak1 kotak; hotak-hotak – kotak-kotak; 2 tahta: agm hotak paridop ni uhuran – tahta kasih karunia

hotam1 ketam; mangotam – mengetam: mangotam omei – mengetam padi; iotam – diketam; pangotampekerja yg mengetam; pangotaman – wadah tempat hasil yg diketam; 2 alat untuk melicinkan kayu; serut;

hotangrotan; rintak hotang – nama sebuah tarian Simalungun; ragi hotang – nama ulos Simalungun; sampak hotang – sepak takraw; pb urat ni nangka urat nihotang, hujape hita manlangkah, sai dapotan – akar nangka akar rotan, kemanapun melangkah kiranya selalu berkasil (mendapatkan yg diinginkan)

hoting — sej pohon, yg buahnya berduri, menghasilkan kayu bangunan yg baik

hotkotkental; 

hothotkental; var. hotkot

hotopsering, kerap,

hotororang-orangan, tali-temali dari bambu dipakai utk mengusir hama burung pipit dari ladang/sawah

hotukkentongan (dr bambu atau kayu)

housetop, berhenti; pahou – berhentikan:  pahou horbou in – berhentikan kerbau itu

houtatanggul penahan air atau benteng yg mengitari kampung/desa

hoyammenguap (krn mengantuk, dsbnya); marhoyam – menguap; marhoyami –menguap berulang-ulang; hoyam-hoyamon – menguap berkali-kali; munduh-unduh janah hoyam-hoyamon – mengantuk dan menguap berkali-kali

hoyulisut, layu; mahoyu – menjadi lisut: domma dokah tibal i rumah sakit, mahoyu ma angkulani – sudah lama terbaring di rumah sakti, badannya jadi lisut/kurus; lih moyuk

Advertisements