hu – huyum

humbai

hu (1) — ke (kata depan untuk menandai arah atau tujuan): hu huja – kemana; hu jadui – kesana itu;  hu jai – kesana; hu jaingkon /ja.ik/kon/ – lebih kesana lagi; hu jan – kesana; hu jon – kesini; hu hai hujon – kesana kemari; tiga – ke pasar, hu bah – ke sungai, ke tepian; hu huta – ke kampung; dll 

hu (2) — ku, bentuk ringkas dr pronomina persona pertama):  pisouhu – pisauku; bagiananhu – milikku; 2 ku = bentuk klitik aku sebagai penunjuk pelaku, pemilik, tujuan: hubuat – kuambil; huagan – saya kira

hua —  mahua – bagaimana, mengapa, apa yg terjadi: mahua gatni – kenapa rupanya; mahua anggo ho ma mangalopi hanami – bgm kl kau yg menjemput kami; kahua, kahuaon – terkena, ditimpa, disentuh oleh, diapa-apakan oleh:  “seng kahuaon ni munsuh be ham” (kid. Hal GKPS) – tdk akan diapa-apakan lagi oleh musuh; tarkahua – diapa-apakan: lang tarhua be in, anggo lang roh humbani dirini – tdk bisa diapa-apakan lagi (dia) itu, kl tdk datang dari dirinya sendiri

huahkuah; huah-huah – kuah-kuah; –marhuah – berkuah; ihuahkon – dikuahkan;

huan — huan-huan – sahabat; marhuan-huan – bersahabat: hanami marsigoranan do, hanami marhuan-huan humbai garama nari – kami saling panggil nama krn bersahabat sejak pemuda; iparhuan-huan – dijadikan sahabat; parhuan-huanan – persahabatan

huang-huang, huang-kuangpaha, pangkal paha; lih. tulan ganjang, tulan parnamur

huar — gali, korek, keruk; 

hubang (1) — lumpur; marhubang – berlumpur: dalan hu hutangku marhubang ope –jalan ke kampungku masih berlumpur; marhubang-hubang – berlepotan lumpur; berkubang – berkubang: marhubang ope horbou ai – kerbau itu masih berkubang; parhubangan – kubangan

hubang (2) — pupuk kandang, tanah humus dari hutan

hubei 1 anakan: hubei ni galuh – anakan pisang; hubei ni buluh – anakan bambu; 2 janin, bakal bayi (msh dlm kandungan); marhubei – ada anak dlm kandungannya: domma marhibeu ninuhurhu ursa in – saya pikir rusa tsb sdh ada anak dlm perutnya; 3 umbut, ujung batang (kelapa, enau, dan sebagainya) yang masih muda dan lunak, dapat dimakan);

hubit — sibak, kubak; hinubit – yg dikubak; songon jagul hinubit ngilngil – ah seperti jagung yg dikubak menganga, as dikatakan ttg seseorang yg terlalu banyaktertawa

hubu 1 kubu; marhubu – mempunyai kubu: huta na marhubu – kampung yg mempunyai kubu; 2 kepung: hona hubu – kena kepung; manghubu /mak.ku.bu/ – menyerang; ihubu – diserang;

hudakuda; huda boban – kuda beban; gareta huda – dokar, sado;

hudahuda – tortor huda-huda – nama sebuah tarian tradisional di Simalungun, juga disebut tortor toping-toping; pb songon partawa ni huda – ?

hudalipacul, cangkul

hudonperiuk; hudon bosi – periuk besi; hudon tanoh – periuk tanah; sitopa hudonpenjunan

hudungpinjam; marhudung  meminjam; pahudunghon – meminjamkan; parhudungan – tempat meminjam

hudunghudung1 hudunghudung ni galuh – jantung pisang; subang (perhiasan telinga) khas simalungun

hujakemana,  kata tanya untuk menanyakan tempat: huja ho – kemana kau; huja-huja – kemana-mana: lang huja-huja – tidak kemana-mana

hujaikesana, penunjuk tempat yang jauh (atau dianggap jauh) dari pembicara; hujai hujon – kesana kemari; marhujai-hujon –  kian kemari, kesana kemari, hilir mudik 

hujankesitu (petunjuk) tempat yang tidak jauh dari pembicara: hujan tongkin – kesana sebentar; 

hujinkesitu (petunjuk) ke tempat teman bicara: hujin pe au roh, paima ma – sy datang kesitu, tunggulah

hujonkesini, (petunjuk) ke tempat sendiri ketika berbicara: hujai hujon – kesana kemari; marhujai-hujon –  kian kemari, kesana kemari, hilir mudik 

hukup?

hulhulgulung, gelendong (tentang benang); mangkulhul – menggulung, menggelendong: hulhulan – gulungan, alat penggulung; pangkulhulan = hulhulan?; sahulhulan – satu gelendong

hulahvar ulah; lih. ulah

hulambukelambu

hulampah/hu.lap.pah/ pelepah (Tb, lampak); hulampah ni galuh – pelepah pisang; mangkulampahi – melepaskan pelepah-pelepah; ihulampahi – pelepah-pelepah dilepas 

kbsi_lutung

hulihap (Ind, lutung)

hulanankawanan (mengenai ternak): hulanan ni manuk-manuk – kawanan burung; marhulanan – berkawanan, bergerombol?; marhulan-hulanan – berkawan-kawan

hulaput repot, ripuh; lih humalaput

hulepormenggelepar; humalepor – menggelepar-gelepar;

huletengtergesa-gesa, buru-buru; humaleteng – = huleteng?

hulhulgulung, gelung; hulhulan – gelungan; manghulhul /mak.kul.hul/ – menggulung, menggelung; ihulhul – digelung; panghulhulan – tempat utk menggulung; sahulhulan – satu gelungan; sihulhulon – yg akan digelung; pb domma huhulhul na salada husimbok nasa jarum sina – sudah kutetapkan hatiku

hulihaplutung (Trachypithecus sp); lih kiahkiah

huling— hulinghuling – kulit: ; domma merung tumang ia, tading hulinghuling mando – ia sudah kurus sekali, tinggal kulit saja; hulinghuling ni hambing – kulit kambing;

huliputtergesa-gesa, sibuk; humaliput – = huliput?

hulishulis burung elang?

hulitkulit: hulit ; ni galuh – kulit pisang; manghuliti /mak.ku.liti/ – menguliti; ihuliti – dikuliti

hulitapbercucuran, berderai: hulitap iluh – bercucuran air mata

hulitik kacau = humalitik

hulosorkesana kemari tak tentu arah: hulosor songon porkis bani asarni – kesana kemari spt semut di sarangnya

hulowot — ?

huluan1 hulu: hu kehen hu huluan – ke hilir dan ke hulu; 2 menunjuk daerah hulu di Simalungun: hu huluan – ke daerah hulu di Simalungun; par huluan – org dr huluan; sin huluan = par huluan;

hulud — ?

humlih hun

humaivar homani – juga

humala  — 1 subur dan merata; marhumala – ttg padi yg tumbuh subur setelah disiangi; 2 cemara hiasan rambut wanita; raya humala – nama desa di Kec Pematang Raya Kab Simalungun Sumatera Utara; bd Tb humala – batu yg memberi keuntungan

humalaput tergesa-gesa, buru-buru, tergopoh-gopoh

humalepor menggelepar, menggelepar-gelepar; marsahap humalepor – meleter

kbsi_Daun-kemangi

humange(i); ind, kemangi

humange(i)kemangi (Ocimum basilicum); bulung ni humangedaun kemangi

humbarwadah ikan atau sayur utk dibawa ke ladang terbuat dari bambu dilengkapi tuutp dan tali

humbaidari; var humbani

humbani dari: humbani ise – dari siapa; humbani mungkahni – dari awalnya; humbani sapari – dari dulu

humbilsemak: humbil in ma buat panganan ni huda in – ambil dari semak itu makanan kuda itu

humeitorehan atau tatahan pada tiang kayu utama rumah sebagai hiasan

humitkutil; manghumit /mak.ku.mit/ – mengutil; humit-humit – hal, perilaku mengutil; lih himut

humpawa — /hop.pa.wa/ sejenis pinang hutan; pb riang-riang bulung motung, hubkub bulung humpawa, hinariah hinabosur (asal) raprap hita tartawa – soal kenyang atau tidak yang penting gembira

humpitvar hampit

humpul — /hup.pul/ kumpul, berkumpul; marhumpul – berkumpul; pahumpul – kumpulan; pahumpulhon – mengumpulkan; humpulan – kumpulan; parhumpulan – perkumpulan

hun (1) — dari; hun bai /hum.bai/ – dari: hun bai ise on – ini dari siapa; hun jai – dari sana; hun jia (dr hun naijia) = hun jia nari – sejak itu, sejak dulu; hun jin – dari situ; hun jon – dari sini; hun natas – dari atas;

hun (2) – agak, sedikit: hun daoh – agak jauh; hun dohor ma – agak dekat sudah; tar hun daoh – agak sedikit jauh; tar hun dong – agak berada

hun (3) – ons (ttg satuan berat); sa hun – seons; mar sa hun – kurang lebih satu ons

huna — gatal; hunaon – merasa gatal, terkena rasa gatal

hundalisej umbi-umbian liar bisa dimakan

hundul 1 duduk; hundul-hundul – duduk-duduk; hundulan – tempat duduk; manghunduli – menduduki; ipahundul, ipahundul hita ma mari dipersilahkan duduk; pahundul – duduk: pahundul ham ma! – silahkan duduk! parhundul – cara duduk; sipahundulon – sst yg harus didudukkan; 2 adt marhundulan – berumah-tangga: domma ganup marhundulan niombah – semua anak-anak sdh berkeluarga; sahundulan – satu jajaran secara adat: hasoman sahundulan – ?; parhundul – ketentuan atau posisi tempat duduk dalam suatu pesta sesuai kekerabatan dalam adat

hungkam — /huk.kam/ bagian dalam dari batang pisang muda, yg dapat disayur

hunigkunyit; var huning

huning kunyit (Curcuma longa Linn. syn. Curcuma domestica Val.); marhuning – menjadi kuning, menguning; 2 memakai param; pahuning – kuningkan; parhuning – yg empunya kunyit; ; pb dearan do marsihuning-huningan ase marsiagong-agongan – lbh baik saling memuji daripada saling menjelek-jelekkan;

hunjondari sini; hunjon hujanan – mulai saat ini, dari sini kedepan

hunsalterkilir, terpelecok?

hunsangsaku, kantong; mangkunsangi – mengantongi; ikunsangi – dikantongi;marhunsang – berkantung: saluar na lang marhunsangcelana yg tdk berkantung; mamoluk hunsang – merogoh kantong

hupihupi sejenis semak

hupkup — var huphup – kuncup, tertutup, tdk kembang (ttg bunga, payung, dll)

hurakgali; hurak-hurak – ; mangkurak – menggali; ihurak – digali; pangkurakan – ?

hurandakeranda

hurangkurang; hurang-hurangan – merasa kurang terus; hurang dearkurang baik; hurang podaskurang cepat; hurang lobih – kurang lebih; mangurangi mengurangi; ihurangi – dikurangi; marhahurangan – 1 berkekurangan; 2 mempunyai kelemahan;  

hurapkurap; marhurap – berkurap; hurapon – kurapan

hurapak tiruan bunyi senapan atau benda lainnya yg mengeluarkan bunyi “pak”?

hurasaktiruan bunyi  keresek?

hurataktiruan bunyi benda terbakar, atau gigi gemeretak

hureiterjulur, terjurai; mangkureihon – menjulurkan: mangkureihon dilah –menjulurkan lidah; ihureihon – dijulurkan

huridaptempayak atau larva batang pohon enau yg membusuk?

hurlehterkulai, loyo?; ipahurleh-hurleh – pura-pura loyo?

hurotoptiruan bunyi ….?

hursap —  kecap; mangkursap – mangan mangursap – makan dgn mulut mengecap (menimbulkan bunyi cap,cap); mangkursapi – ?; hursap-hursapn kecapan (hasil mengatup-ngatupkan mulut yg menghasilkan buyi): songon hursap-hursapni babi – spt kecapan babi;

hurungkurung; hurungan – kurungan, penjara; mangkurung – mengkurung;ihurung – dikurung

husapikecapi; marhusapi – memainkan kecapi

husipbisik: husip-husip – bisik-bisik;marhusip – berbisik; marhusipi – berbisik-bisik, terus berbisik-bisik; mangkusipkon – membisikkan; ihusipkon – dibisikkan;pangkusipkon – cara membisikkan

husor — 1 gerak, geser, paling: marhusor – bergerak, berpaling; 2 merenungkan:pahusor-husor ibagas uhur – merenungkan dalam hati;  pangkusor – hal berpaling

hutakampung, kota; parhuta – penghuni kampung; parhuta-huta – orang kampung; pahuta-hutahon – menjadi kampungan?; pahutahon – upaca/ritual pemanggilan arwah nenek moyang dimana roh tersebut hadir melalui kesurupan salah seorang keturunannya atau seseorang yang mempunyai kemampuan sebagai perantara

hutingkucing; anak ni huting – anak kucing; “Gumis ni Huting” – , Kumis Kucing” judul sbh laguSimalungun pop karya Jhon Elyaman Saragih

hutintateka-teki: marhutinta – bermain teka-teki, berteka-teki; “Hutinta ni Simalungun” buku kumpulan teka-teki Simalungun karya DR Henry Guntur Tarigan(1972)

hutip – kutip, petik; manghutip – mengutip, memetik: manghutip kopi – memetik kopi; ihutip – dipetik

hutukutu; hutuan – berkutu; marhutu – mencari kutu, mengutui; marsihutu-hutuan – berkutu-kutuan, saling mencari kutu

hutukkecil hati, sesal, kutuk; marhutuk – berkecil hati, menyesali: marhutuk ma holi niombahta anggo sasap ma holi hata Simalungun on – nanti anak-anak kita menyesali kita kalau bahasa Simalungun punah; ihutuk – disesali; parhutukan – sasaran/objek penyesalan

hutur — gemetar, gigil; hutur-hutur – merasa gemetar, gemetaran, menggigil; mangkutur – gemetaran; mangkuturi – gemetaran sekali, terus menggigil: malariaon do ra au on, mangkuturi dansa huahap – mungkin saya ini terkena malaria, rasanya terus menggigil; pangkutur  – hal gemetar; lih/bd dugur

huyap (1) — lambai; huyap-huyap – melambaikan tangan berulang-ulang; huyapkon – lambaikan tangan; manghuyap(kon) – melambaikan tangan; ihuyapkon – dilambaikan tangan; panghuyap – hal/cara/proses melambaikan tangan: doras anjaha dokah tumang panghuyapni, lang dong mangidah – kencang dan lama dia melambaikan tangan, tp tdk ada yg melihat

huyap (2) — puntung kayu bakar utk penerangan malam hari; 

huyhuy —   tiruan bunyi deru baling-baling

huyom — kunyah, mamah, baham; huyom-huyom – menguyah terus menerus?; manghunyom – mengunyah, memamah, membaham =  memakan dengan mulut tertutup 

huyumpipi; pb-1 ulang ipangan na idaratni huyum – jangan dimakan yg tidak ada?; pb-2 “aha tambarni bayoh, puyuh bulung ni botik, aha tambarni rayoh, huyum ni boru damanik – apa obat bisul, ambil daun pepaya, apa obat malas, pipi gadis boru damanik; 

Advertisements