jiajia – jirlak

jiajia — ?

jimatjimat, azimat; marajimat – mempunyai ajimat; 

jimpo — /jip.po/ menyimpan rapi: jimpo bahen ugas ni inang in – simpan rapi perhiasan ibu itu; pajimpo lobei surat-surat in – simpan rapi lobei surat-surat in; majimpotu – terlalu tersimpan shg sukar/tdk ditemukan;   

jingargalak, bengis, kejam, suka marah: age halak nasangap ia, lang jangin, lang jingar – walau ia orang terhormat, tidak seram/galak/bengis/kejam

jingkat1 jingkat, jinjit; marjingkat – berjingkat; marjingkat-jingkat – berjingkat-jingkat; 2 sigap, gesit: age dob lansia ia tapi jingkat pe hujai hujon – walau sdh lansia masih sigap kesana kemari;

jingkang — /jik.kang/ renggang?; panjingkangan?;

jirisgelincir; manjiris – menggelincir; ijiriskon – digelincirkan: ijiriskon bai – digelincirkan dirinya; tarjiris – tergelincir: malandit gabe (tar)jiris – licin sehingga tergelincir; lih jurus

jis — tiruan bunji sst yg diseret atau digeser paksa;  

jirlakkilau, kilauan, kemilau; marjirlak – berkilau, mengilau; marjirlak-jirlak – berkilau-kilau; parjirlak – kilauan?

<< jeham – jep

jobang – jornok >>

 
 
 
Advertisements