juak -jutal

juma — ladang; parjuma – yg empunya ladang; parjuma-juma – petani, org yg hidup dari bertani; juma roba – ladang baru?

jumbaterjerembab, tersungkur, terjatuh kedepan; jumba-jumba –  terhuyung-huyung seperti mau jatuh kedepan?; var. jomba

jumbalang — wibawa: raja na marjumbalang – raja yg berwibawa

jumpah — 1 jumpa; bertemu; 2 tiba: pajumpah – bertemu; ijumpahkon – ditemui; manjumpahi – menemui; jumpah ma panorangni – tiba waktunya

jumpahan — memperoleh, mendapatkan: lang jumpahan hamajuon anggo lang adong sura-sura – tdk akan mendapatkan kemajuan kalau tdk ada cita-cita

jundo — var jondo

junggap — marjunggap – berkelahi, biasanya utk binatang atau khewan peliharaan

jungkar — keliwat: hata na jungkar – perkataan yg melukai

jungkat — jahat; nakal; garang, angkara: paruhur na jungkat – bengis

junjun — timbun; tumpuk: marjunjun – bertumpuk, menggunung: marjunjun utangni – bertumpuk utangnya

juntul — menonjol; juntulan – lebih menonjol; pajuntul-juntul(hon) diri – menonjolkan diri; pajuntul-juntulhon songon mata ni balang – ungkapan ttg org yg menyombongkan diri

juragisaledri?

jurgang — jungkal, pelanting, jengkang; manjurganghon – menjungkalkan; majurgang – hal terjungkal

jurus1 gelincir; manjurus – menggelincir, melincir; meleset (karena licin): manjurus hu lombang – menggelincir ke jurang; 2 tergelincir, terjatuh kedalam, terpeleset: halani landitni jurus ma ia hu …. – krn licinnya ia terpeleset masuk ke …

jut — buntu; jut uhur/ahap – buntutdk tau melakukan apa

juta — juta; marjuta – berjuta; marjuta-juta – berjuta-juta; sajuta – sejuta

jutal — marjutal – berbentol-bentol: marjutal badanni hona latong – badannya berbentol-bentol kena jelatang