loblob -loyo

loblob — 1 rendah; roh loblob – semakin rendah: roh loblob ni do tanoh na humpit bah an – tanah dekat sungai itu semakin rendah; 2 amblas, turun: roh loblobni do dalan on (kuburan on) – jalan ini (kuburan ini) semakin amblas;

lobong — n lobang yg dibuat dlm tanah pada ladang padi darat yang siap diisi padi bibit; v manlobongi – melobangi tanah ladang utk ditanami padi; ilobongi – dilobangi; parlobong – tongkat kayu yang diruncing untuk membuat “lobong”;

logo — kemarau; halogoan – tanaman yg baru ditanam yg menjadi rusak karena tidak ada hujan; ari logo – musim kemarau; logo maningting – kemarau panjang; (fr) soya logo ni ari satahun ibaen udan sasogod-sogod – hapus kemarau setahun karena hujan sepagi, artinya perbuatan yang baik selama ini percuma karena perbuatan yang buruk sesaat;

logou — angin; logou bolon – angin besar; logou pastima – angin barat; logou purba –angin timur; maralogou – disertai angin: udan maralogou – hujan disertai angin; (fr)  marsiombusan logou pe lang be – hubungan yg tidak dekat saudara/lainnya;

lojar — sembarangan, sembrono

lolo — lih. lolo

lolou — v kumpul; marlolou – berkumpul; lolouan – n kumpulan, kelompok: lolouan na pinarsangapan – kumpulan/hadirin yg dihormati;

lombang — lembah, jurang; padipar lombang – dipisahkan/diantarai jurang/lembah: juma nami padipar lombang – ladang kami diantarai jurang/lembah

lompah — masak, lauk, sayur: lompah hanmina ma sayur in – masak kalian sayur itu; aha do lompahta – apa lauk/sayur kita

lompit — /lop.pit/ lipat; lompitkon – lipatkan; manlompit – melipat: ~ tangan – melipat tangan; marlompit – berlipat: ~ tangan – berlipat tangan; ilompit – dilipat: ~ ma tanganni, martonggo ma ia – ia meli[at tangannya dan berdoa; marlompitlompit – berlipat ganda

lompong — /lop.ponh/ kelelawar; marlompongmencari kelelawar

lompou (1) — /lop.pou/ – terlampau, terlalu, teramat sangat, terlebih-lebih: huta Simalungun na lompu jenges – kampung Simalungun yang teramat sangat cantik; halompouan – na so halompouan – tiada tandingan, tiada yang mengatasi: “Ai Ham do na so halompouan in – Sebab tidak ada seperti Engkau; malompou – keterlaluan, kelewatan, cak kebangatan

lompou (2) — lebih: ~ hurangkurang lebih

lompur — /lop.pur/ malompur – hancur luluh

lomukjinak;  lomuk-lomukjinak-jinak; palomuk – jinakkan, ipalomukdijinakkan, palomukkonmenjinakkan; parpalomukcara menjinakkan; tarpalomukdapat dijinakkan;

lonaptenggelam, terbenam; lonap  hu bagas hubang – terbenam kedalam lumpur; manlonapkon – membenamkan, menenggelamkan, supaya tidak kelihatan; ilonapkon – dibenamkan; malonap – hal tenggelam?

londar — mata (sebutan halus/sopan)

londut — lenting, membal:  tanoh londut – tanah yg lembut dan dpt turun dan naik kembali, spt di daerah rawa; malondut? – dpt naik turun? – malondut do anggo dasor (ni rumah) humbai topas –  lantai (rumah) dari bambu dapat naik turun, membal;

longawijen (Sesamum orientale); taburlonga – noda/bercak hitam pd pakaian oleh jamur karena lembab; taburlongaon – jamuran (pd pakaian)

longabegu (Clibadium surinamense)longabeguputihan (Clibadium surinamense)

longahbisu, tunawicara; longahon – menderita bisu; na longah – orang bisu

longang (1) — heran, keheranan, tercengang; longanglongan – terheran-heran, keheran-heranan; heran bei – masing-masing keheranan, cak pada heran; halongangan – keheranan, keanehan, keajaiban; tanda halonganan – (tanda) mujiizat

longang (2) — lengang, sunyi sepi:

longgak — ?

longgam — ?

longgilipat; manlonggi – melipat; longgihon – lipat, lipatkan; panlonggihon – cak lipatin; panlonggihononkon – n lipat-melipat; ilonggi – dilipat; ilonggilonggi – dilipat-lipat

longgurpetir, halilintar; songon longgur i siang ni ari – seperti petir di siang bolong; longgur pakon hilap – petir dan kilat

longis — ?

longit — ?

longkanglekang, malongkang – melekang, terkupas, terkelupas, terkopak

longkoh — /lok.koh/

longkot — /lok.kot/ lekat, rekat, lengket, melekat: “Longkot do tonduyhu hu Bamu Tuhanku” – rohku melekat pada-Mu (ya) Tuhanku; manlongkotkon – merekatkan; ilongkotkon – direkatkan; ipanlongkotkon – direkatkan acak; palongkot – rekatkan

lontas — lintas; manlotas – melintasi: “manlontas deisa na ompat ni tanoh on, laho manoluk ianan na so sidea simadasi” – “yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka”

losou — lebat?: udan na manalosou – hujan lebat?

losung — lesung; losung aek – kincir padi yg digerakkan olh air. (fr) sitoktok losung – org lain/jauh secara perkerabatan: lang pala mambotoh sitoktok losung – org lain tdk perlu tahu (dulu, “sitoktok losung” atau pembuat lesung dari pohon besar bekerja jauh di hutan)
lowoh — sayur; lih leo, loyo

loyo — sayur; lih leo, lowoh

<< leas -lestem

lua – lutung >>

 
 
 
Advertisements