lua – lutung

lua — lari; manluahon – melarikan; marlua-lua – kawin lari: “Marlua-lua malah hita, seng bakku na marsirang, age pe ulang i rajahon, asal ma ulang marsirang” (Lagu Simalungun pop, Marlua-lua, Cip Sarudin Saragih) – terj bebas: kita kawin lari saja,saya tdk mau berpsiah, walau tidak diadatkan, asal tidak berpisah); iluahon – dilarikan; parlua-lua – pelaku kawin lari 

luat — benci, tidak senang, tak suka; maluat tolonan – muak: maluat tolonanku manangar hatani ai – muak aku mendengar omongannya

luhik — luhikluhik – seluk beluk, kelak-keluk, kelok-kelok: botohan ma ia luhik-luhik ni parhara on – dia lebih tahu kelak-keluk perkara ini. lih. lehuk-lehuk

luhluh — kelupas, “tukar kulit”; mangiluhluh – bertukar kulit, mengelupas (ttg ular): ulog mangiluhluhular berganti kulit; matutung anjaha mangiluhluhterbakar dan mengelupas

luhung — jurang curam dan dalam, tubir, palung (ttg laut): ibagas kuasani doluhung ni tanoh – bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya (Mz 95:4);

luhutan — tumpukan, gundukan: luhutan ni omei – gundukan padi sabitan sebelum dirontok

lukah — mudah, gampang: ~ margoling  – mudah berubah

lukluk (1) — kerut, kusut; marlukluk – berkerut, kusut; marlukluk ope, gosok lobei –masih kusut, setrika dulu

lulu — marlulu – menghukum?

luluk — rabuk, bulu atau miang halus yg terdapat pd pelepah pohon enau untuk menghidupkan api dari pemantik

lulun — lipat, buntal?

lulus — diang; manlulus – mendiangkan; manlulus bulung galuh ase jenges pakeion –mendiangkan daun pisang agar bagus dipakainya; marlulus – berdiang: nalobei, marlulus do parinangon na baru mantubuhkon ilambung ni tataring – dulu, ibu-ibu yg baru melahirkan berdiang dekat perapian

lumathalus: lumat giling lasina in – giling halus cabe itu; (fr) malumat; namalumat –masih kecil-kecil (biasanya dikatakan untuk anak yatim/piatu); silumat-lumat, sahap silumat-lumat – bahasa halus

lumbaingatkan; lumba-lumba – teguran, peringatan; manlumbahon –mengingatkan; ilumbahon – diingatkan; ipalumba – ditegur

lumbangluas, lapang, longgar: dear hubagas nasiam, lumbang ope – silahkan kedalam, masih longgar; marlumbang ni uhur – berlapang hati; parlumbang uhur –panjang sabar: ” paridop uhur do Ia, parlumbang uhur anjaha parholong atei banggal” – “sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.”

lumeikosong, hampa: hata-hata na lumei – omongan yang sia-sia; palumei –mengosongkan: palumei diri – mengosongkan diri;

lumukjinak, var lomuk

lunak — banyak amat

lungi — biji buah yang berdaging (mis biji nagka, biji durian)

lunjunglancip: “arihan tunggal: lambei gorsing, lunjung buhit ampa bulungni hotang” – ?

lungkar — ??

lunguivar lungi

lunguk

lutarcambuk, hantam, hajar; lutar ni huda – cambuk kuda; ilutar – dihantam: ilutarmilas ni ari – dihantam teriknya matahari;

lutungkerumun; marlutung – berkerumun; ilutung, iparlutung – dikerumuni:ilutung ranggiting – dikerumuni lebah

luyubterempas, terbaring, rebah (ttg sst yg dinjak, mis rerumputan): luyup hu jai do naidah limbasni – terempas ke sana kelihatannya lintasannya; parluyup – perihal terempas: mangidah parluyup ni naporon on ai pe sidea mamontas (hunjon) – melihat keadaan rebahan semak ini mereka baru saja melintas (dari sini)

luyupvar luyub

<< loblob – loyo

ma – mawat >>

 
 
 
Advertisements