ma – mawat

ma (1) — sudah (dari kata domma, digunakan dalam bahasa lisan): ma roh – sudah datang; ma ai – sudahlah (dari domma ai); ma boi? – sudah bisa?

ma — lah, (kata seru untuk memberi tekanan atau menyungguhkan): roh ma ia nini ma ….- datang lah ia dan katanya

mabe (1) — var. mabei; lih mabei

mabe — mabe ai! – cak sudahlah

mabeimasak, matang (utk buah); pamabei – mematangkanlih. tongka;

mabukmabuk; marmabuk-mabuk – bermabuk-mabuk; pamabukkon – memabukkan; hamabukon – kemabukan, hal mabuk; parmabuk – pemabuk; parmabukon – kemabukan

madaltebal muka

madat — ?

maenmain; maen-maen – main-main

magindemam?; magin-magin – tdk enak badan, kurang sehat; maginan – sedang tdk enak badan?

magou — hilang; magou-magou – kecarianrasa kehilangan?: magou-magou do ia bani inangni na dob marujung ai – ia (merasa) kecarian pd ibunya yg tlh meninggai itu; magou-magou sonin – hilang begitu saja; hamagouan – kesesatan, yg menyesatkan, kebinasaan (dlm Alkitab)magouan – kehilangan:

mahol1 sukar: mahol do torihon ai – sukar itu dicari; hamaholon – kesukaran: hamaholon na i tanoh on – kesukaran di dunia ini; 2 mahal: mahol do iboli on – ini mahal dibeli; pamahol – mempermahal; ipamahol – dipermahal; parmahol – hal mahal, kemahalan: sonaha parmaholni? – seberapa mahal itu?; mamaholtu – terlalu mahal

mambal1 membal, lenting; 2 ayun, berayun, bergoyang: mambal-ambal – berayun kesana kemari; parmambal – hal berayunnya

malhot — kental, mengental, tdk cair, rekat; pamalhot kentalkan; malhot-alhot – kenyal, mengenyal

mais — kian kemari, hilir mudik, mondar mandir: uhur na mais-mais – hati yg resah/rusuh

majol — majal, tumpul; majol-majol – sangat tumpul?: ija ma boi rotap, pisou majol-majol do ibahen – mana bisa putus dg menggunakan pisau sangat majal

malele — menjelang, sebelum: malele bod ari – menjelang sore hari; malele matei diri – sebelum saya mati;

malgip — sekarat, nafas tersendat spt meregang nyawa; lih. algip  

malloklih. allok

malmalaus: podas do malmal sipatumin – cepat aus sepatumu; lih. maos

malim — imam; hamalimon – imamat, hal berkenan dgn imam

malo (1) — boleh: seng malo halak ai roh hujon – org itu tdk boleh kesini;

malo (2) — cakap, terampil, pintar, pandai; na malo – (org) yg pandai, “org pintar“; pamalo-malohon – sok pintar; marhinamalo – kemampuan/kecakapan org tdk sama

malum — sembuh, pulih (dr penyakit); pamalumhon – menyembuhkan; ipamalum – disembuhkan; hamamalum – kesembuhan

mam — awalan mem pada kata kerja yang berawal huruf b: mambuat; mamboan;

mampu — /map.pu/ – sejenis pohon, Mara (Macaranga tanarius), tingginya 10-20 cm, diameter 20-50 cm;

manawalan didepan kata kerja dengan huruf d: mandihar;

manabiabarat laut

manaililih. taili.

manangentah, atau (pengaruh Toba?); lih. atap

manaramenara; marmanara – mempunyai menara

manathati-hati, cermat (pengaruh Toba?); manat-manat – hati-hatilah

mandar(kain) sarung; marmandar – memakai sarung; mandar hela – kain sarung yg secara adat diberikan pd menantu lambang siap menjalankan tugas sebagai boru di rumah mertuanya;

manderabendera; marmandera – berbendera

mandihei semangka (Citrullus lanatus)

mandohanya, saja, cuma: on mando tading? – tinggal ini saja?, hanya tinggal ini;

mandurmandur, mandor

manemanebangku kecil biasanya digunakan di dapur dulu

mang (1) — singk amang, sebutan utk bapa di beberapa daerah, atau panggilan akrab utk anak laki-laki

mang (2) — awalan/prefiks kata kerja yg diawali dgn h, a, i, u, e dan o

mangabiabarat laut

mandocuma, hanya, saja: ia mando na tading – cuma ia yg tinggal/hidup; var. namando?

manganmakan; mangan-lang-mangantdk selalu ada makanan; mangankon – /ma.ngak.kon/ – (me)makan: mangankon na lang sipanganon – (me)makan yg bukan makanan; (anggo) matei, matei mangankon – kalau mati, mati krn makan; sipanganon – makanan; pamangan – mulut: anggo mangan, pamangan ulang hurjap-hurjab – kalau makan mulut jangan bunyi; parmanganonkon – waktunya makan: domma jumpah parmanganonkon – sdh waktunya makan.

mangei — mangeimangei – mayang pinang yg muda

mangga — lebih-lebih lagi, malahan: mangga ma sanggah na masa ai, lang dong jolma, domma mulakan – lebih-lebih lagi ketika kejadian tidak ada lagi orang, sudah berpulangan; lih. selangkan

manggasburu-buru?, langsung?

mangirbuang air besar; berlepotan (ttg pekerjaan)

mangiringmengiring; hiou mangiring – sejenis tenunan (ulos) di Simalungun?

mangkar — /mak.kar/ – alang: mangkar dope na modom ai – masih alang tidurnya

mangkelasuami dari saudara perempuan dari ayah, suami dari ;namboru; marmangkela – dg panggilan kekerabatan “mangkela”  lih.namboru

mangkib — /mak.kib/ – sesak nafas; mangkib-angkib – sekarat, megap-megap;

mangkukmangkuk; marmangkuk – dg mangkuk, memakai mangkuk; samangkuk – satu mangkuk

mangmangmantera; marmangmang – membaca mantera; imangmangi  – dimanterai; parmangmang – orang yg membaca mantera;

maningonharus, mesti, tidak bisa tidak. lih. ningon, namaningon

manipat — selama, sepanjang: manipat satahun on – selama/sepenjang tahun ini; lih. sipat

mantarei — sampai dgn: mantarei gorsing lape boi ibuat – sampai dgn kuning (matang) blm bisa diambil

mappulih mampu

marnahberpunya, kaya, berada

marsik (1) —  menderita; marmarsik-marsik – menderita lama; ipamarsik – didera, disengsarakan; ipamarsik-marsik – ?; hamarsikon – penderitaan;

masakejadian, terjadi; musim, mode: aha na masa – apa yg terjadi; tingki masa ai – ketika itu terjadi; na masa sonarion – yg musim/mode sekarang ini; ipamasa – diadakan; pamasaon, sipamasaon – yg diadakan, yg diselenggarakan; hamamasani – ketika itu terjadi

marsi — tambahan kata dimuka kata kerja yang tertentu, dg arti saling: marsiraokan –  saling cakar, marsidahopan – saling rangkul

marsik (1) — menderita, sengsara; ipamarsik – dianiaya, dibuat menderita; ipamarsik-marsik – ?; hamarsikon – penderitaan, kesengsaraan

marsik (2) – mau kering, setengah kering: marsik ma bah halani logouari – sungai sudah hampir kering krn kemarau

mase –  pron mengapa, kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan, cak kenapa, kenapa geranganmase sonai – mengapa demikian; marmase-mase – bertanya-tanya mengapa: sonari lang pala marmase-mase be, .. – sekarang tdk usah lagi bertanya-tanya mengapa, …;

masik — lih. asik

masuk — masuk, hal masuk, pemasukan, diterima, hadir, kena; masuk-masuk – tepat-tepat masuknya, tdk ada yg meleset; mamasukkon – memasukkan; mammasuki – memasuki: mammasuki rumah baru – memasuki rumah baru; marmasukan – bermasukan; pamasuk – masukkan; pamasukkon – memasukkan; ipamasuk – dimasukkan; parmasuk – tt masuk (waktu); parmasukan – pemasukan; sipamasukon – yg dimasukkan; tarmasuk – termasuk;    

masmas — matang, tuntas (ttg gagasan, pembicaraan): domma masmas parsahapan ai, iujungi ma – pembicaraan itu sudah tuntas, sudah dapat ditutup; pamasmas, pamasmaskon, patamaskon? – mematangkan, menuntaskan, menyempurnakan; ipamasmas – dimatangkan, disempurnakan;

mataniari – matahari; ~ ni nahei – mata kaki

matahmentah, belum matang; (fs) matah mosog – total, keseluruhan: nansa aima (bilanganni) tene, ijai ma matah mosogni – segitulah (jumlahnya) ya, disanalah keseluruhan

mateimati; matei bulan – bulan mati; matei matalpok – mati usia dewasamatei ompak – pekerjaan yang percumamatei lopah = lumpuh; pudun matei – simpul mati; matei-matei (1) sangat lemah: angkula na matei-matei – tubuh yang sudah sangat lemah; (2) bangkai (mengenai khewan): ulang ipangan dayok na matei-matei, paroh naborit” jangan dimakan ayam bangkai, mendatangkan penyakit; (3) mengenai mata air/sungai, sekali-sekali jalan atau mengalirkan air: dong do bah ijon, tapi matei-matei – ada mata air/sungai disini tapi kadang-kadang hidup kadang-kadang mati; matei-matei sada – ?; pamatei – matikan; pamateihon – mematikan; ipamatei – dimatikan, dibunuh; mateian – kehilangan seseorang karena mati: mateian inang – ibunya mati; ipamatei-matei = pura-pura mati; marmateian – bermatian, mati dalam jumlah besar; pudun matei – simpul mati, simpul yg tdk dapat dilepas;

matih — kencang: polir na matih – sekrup yg kencang; pamatih – kencangkan; pamatihkon – mengencangkan; ipamatih – dikencangkan;

mawat — mawat-awat – berkeliaran, kesana-kemari;

<< lua – lutung

mebang – metur >>

 
 
 
Advertisements