monang – motom

molei — gugur, keguguran: “maranaki lombuni, seng ongga ~ “lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran” (Ayub 21:10)

monangmenang, berhasil, lulus: lang ~ ia – ia tidak menang/lulus; pamonangkon – memenangkan; mangkamonangkonmembawa kemenangan dari sesuatuhamonangan – kemenangan; siparmonang – pemenang, orang yg menang;

monggop — sembunyi; lih. onggop 

mongkolmengkal, setengah matang; tata mongkol – ?; ? parsahapan – pembicaraan menjadi mentah

mornangtergenang: lih. ornang.

morotbeser, bergeser: domma ~ on hunjon – ini sdh bergeser dr sini 

mosap1 basah; 2 kencing, buang air kecil pada bayi/anak; lih. osap

mosogtutung, gosong, hangus: (fs) matah mosog – ?; lih. matah

motom1 rindu, berkerinduan, berkehendak:  berkerinduan: “Halani holong ni atei Ni banta, motom do uhur-Ni sihol paluahkon hita” – krn kasih-Nya kpd kita Dia berkerinduan menyelamatkan kita (JWS, 1968): 2 kesal sambil benci ( JES, 1989)

<< minsah – milrlak

muap – muyin >>

 
 
 
Advertisements