tab – tawas

tab  — tiruan buyi pukulan dg tinju

tabantawan; manaban – menawan; itaban – ditawan; taban-taban – jarahan, org atau benda; tartaban – tertawan; tinaban – tawanan, jarahan, yg ditawan

tabar — n tawar; semacam obat dari ramuan daun-daunan/tanaman (dulu olh dukun); tabar-tabar — ? manabari – menawar, menawari; semacam acara ritual menolak penyakit/bala;  (KBBI) mengobati dng air yg sudah dimantrai dsb; memantrai; itabari – diadakan ritual menolak bala

tabas — mantra; tabas-tabas mantra: manabasi – memantrai; itabasi – dimantrai; partabas – dukun, pemantra; partabastabas – dukun, pemantra; lih. mangmang

tabei — tabik, (ungkapan untuk memberi) salam; selamat (pagi, siang, malam);

tabi — ? lih. suntabi

taboh, taboh-taboh — lemak, gajih; taboh-tabohni do bangku – sy mau lemaknya

kbsi_labu-kuning-2

Tabu, Hondi

tabu — labu kuning (Cucurbita moschata Durch): lowoh tabu – sayur labu; tahal tabu – satu tokoh dlm cerita Simalungun “Tarsunggul Au Tanoh Simalungun”; lih: hondi, tatabu

tabun — rimbun, rindang, lebat: tabun parbuahni – lebat buahnya; patabunhon – ?; ipatabun – ?

tabungtabung; manabung – menabung;

tabur — ?; taburlonga – bintik-bintik pd pakaian krn jamur; taburlongaon – bintik-bintik pakaian krn terkena jamur; lih. sabur

tadatada — sej pohon berkayu dan berduri; var. tatada

tadah (1) — bekal; d/h nasi jatah budak tiap hari; tadah ni inangni, tadah ni dakdanak – air susu ibutadah ni tonduy, tadah ni partonduyon – santapan rohani; judul buku renungan harian karya Pdt J Wismar Saragih (1888-1968)

tadah (2) — terjang, depak; tadah-tadah kaki yg digerakkan maju mundur spt pd anak yg menangis?; manadah, manadahkon – menendang, mendepak; itadahkon – ditendangkan

tadi — taji, susuh (pd ayam)

tading — v tinggal, sisa; tading-tadingan – peninggalan, harta peninggalan:manadinghon – meninggalkan; itadingkon – ditinggalkan; ipantadingkon –  ?hatadingan – ketinggalan; partadingan – 1 tanda dr gadis yg pergi kawin lari berupa uang dan sirih yang ditaruh di tempat penyimpanan beras orangtuanya; uang mas kawin?; tading maetek – masih kecil ketika ditinggalkan orangtuanya yang meninggal dunia; tinading – 1 yg ditinggalkan; 2 keturunan: lang martinading – tdk memp keturunan; martading hata – menyampaikan kata-kata perpisahan; mangkatading – bertinggalan?;   

taduhan – keruntung, wadah, bakul beranyam rapat dan bertali

taduk — mayang kuncup, janur; lih lambei; bd Toba taduk = tabur

tadukan — tempat ikan (mentah) untuk dibawa pulang hasil memancing atau menjaring

tadutadu — var tatadu?

tae — hati-hati: tae marsahap – hati-hati bicara ; tae-tae – jelas-jelas: tae-tae marsahap – jelas-jelas berbicara; patae – periksa baik-baik/dg teliti; ipataei – diperiksa baik-baik/teliti; 

taes — v tetak; manaes – menetak, memotong dsb dng barang yg tajam agar keluar getah; lih. goloh, gihgih, talkah

taga — kencing; sintitis (ksr), nonong (ksr); is (pd anak)

tagadingset gendang tdd 5 buah; martagading – memainkan gendang tagading; partagading – pemain tagading

tagam — sedia: “Sai jaga ma ham! Janah sai tagam!” – hendaklah berjaga dan siap sedia; managam – bersiap-sedia, mengantisipasipanagaman – berharap-harap, ternanti-nanti; na so panagaman – tidak disangka-sangka

tagantagan — potongan ruas bambu untuk cetakan dlm pembuatan gula merah dari nira pohon enau

tagas — ?; tagasan – tagih, ketagihan; matagas – ludes, tdk ada tersisa?

tagenak— duduk malas-malasan, diam berpangku tangan: halak domma hesbas ho tagenak ijin – org sdh sibuk kau duduk malas-malasan disitu;

tagih— hatagihan –  1  ketagihan, kecanduan: hatagihan do halak manginsop – orang akan ketagihan merokok; 2 menyenangi, menyukai: “pungkah ham ma bujur janah pongkut manangar hata ni Naibata, mambasa hata ni Naibata, ulak-ulak ham paima somal janah hatagihan ham” (JWS), hatagihan = menyenangi, menyukai

tagil — bacok, tetak, potong (dg parag); tagilhon – bacok; tagili – potongi, bacoki; managil –  membacok, menetak; itagil – dibacok; itagili – dibacoki, ditetaki; marsitagilan – saling membacok; panagil – hal, cara membacok; panagilan – bacokan, hasil tetakan

taha — belah; manaha – membelah: manaha soban – membelah kayu bakar;  itaha – dibelah; panaha – cara/hal membelah; sitahaon – yg akan dibelah

tahan — tahan: tahan manaron – hatan menderita; manahan – menahan; manahan-nahan – menahan-nahan; itahan – ditahan; ipatahankon – diserahkan utk ditahan/dipenjarakan; tartahan – dpt menahan;  

tahar — lebar, nganga, lapang (ttg lobang, pintu, gerbang): tahar do horbangan ni huta ai – gerbang desa itu lapang; (ung) tahar do babah ni begu – ?; patahar – membuat lbh lebar/menganga: patahar ruangnin – lebarkan lobangnya

taheak— ketiak; lih kihik

tahi— akal jahat, tipu muslihat, khianat; mantahihon – menghianati; itahihon – dihianani; pantahihon – hal menghinanati; partahi-tahi – penghinanat

tahtah— lih tatah

tahu — timba, cedok; tahu-tahu – pencedok, penimba; manahu – menimba, mencedok; manahui – menimba berulang-ulang; tahui – timbai, cedoki; itahu – ditimba, dicedok; na tinahu – yg ditimba/dicedok; sitahu – yg menimba/mencedoki

tahuak — kokok; tahuak dayok – menjelang pagi hari, saat ayak berkokok; martahuak – berkokok; partahuak, partahuak ni dayok – menunjuk waktu menjelang pagi:  (bani) partahuak ni dayok ini ma hita borhatsaat ayam berkokoklah kita berangkat

tahul-tahul— kantong semar (Nepenthes sp)

kbsi_tahultahul

Tahultahul

tahun — var taun – tahun: tahun baru – tahun baru; tahun roh – tahun yg akan datang;  tahun nasalpu – tahun yg lalu; satahun – setahun; martahun – bertahun; martahun-tahun – bertahun-tahun; partahunan – musim, masa

taicak var tapi, kl demikiantai  (so)naha ma ai – tapi bgm itu

taili — lihat, hirau, perhatikan: tailihon da! – lihat-lihat/perhatikan ya!; tailihon lobei on, ulang ibuat halak – lihat-lihat dulu ini, agar tdk diambil orang; manaili – melihat, menoleh, menengok; manailihon – 1 menengok ke, memalingkan; 2 memperdulikan, menghiraukan: ise pe lang na manailihon diri be – tdk ada lagi yg memperdulikan sy lagi; panailihon – cara memandang, cara melihat;

tair — 1 regang; manair(hon) – menarik, menyentak, meregangkan; patair – rentangkan; 2 bengkalai, terbengkalai: horja na tair – pekerjaan yg terbengkalai; hata/parsahapan na tair – pembicaraan yg blm selesai;

tait — ?

taja — sentak, renggut: manajahon – menyentakkan, merenggut

tajak — n cangkul bertangkai lurus untuk mengerjakan sawah, membersihkan rumput, dsb;

tajal — keras kepala?

taji — taji; martaji – bertaji; itaji, itajihon – ditaji; (pb) lang pe martanjuk gendo martaji – ?

taktakhabong — laron (Macrotermes gilvus); martaktakhabong – mencari/mengumpulkan laron

talag 1 tanpa kain, telanjang: modom talag/talag-talag – tidur tanpa kain/telanjang; 2 buka, terbuka, tersingkap: talag otik kaenni – pakaiannya sedikit terbuka/tersingkap; talag pintu in – pintu itu terbuka menganga; talag-talag – dlm keadaan telanjang; patalag – bukakan; patalaghon – membukakan; ipatalag – dibukakakan; ipatalag-talag – sengaja dibukakan agar dilihat org

talaga— bagian dlm rumah sebelah pintu masuk, berlawanan dg luluan, dlm adat tempat duduk boru; hutalagahon – lebih kearah/bagian talaga; (ung) idogei italaga, bongga i luluan – ?

talanjang– telanjang; martalanjang – bertelanjang

talar— jelas, nyata, terbuka, mudah kelihatan: “Ilobeimu Tuhan talar do haganup” -dihadapan Tuhan semua terbuka; lambin talar – semakin nyata/jelas; talar tumang – nyata benar; sangat jelas; patalar, patalarhon – membuat jelas, mengungkabkan, menyatakan; Naibata do hansa na boi patalarhon ai banta – hanya Allah yg dpt menyatakan/mengungkabkan hal itu pd kita; ipatalar – dinyatakan, diungkabkan; parpatalar – ? 

talbis— adv nyaris; talbis tumang – nyaris sekali 

taldou — beda?

talduslepas, tanggal; var hallus

talempong — /ta.lep.pong/ gong kecil salah satu dari perangkat gonrang?

tali — tali; tali aribut – tali dr ijuk; tali hotor – tali yg menggerakkan orang-orangan pengusir burung di sawah: (pb) natogu tali hotor dugur ma halak-halak, anggo diri na igoran sindohor parroh pakon parmulak ulang songon halak – kalau memang keluarga dekat jangan pulang spt org kebanyakan; tali ropou – kelikir, kili-kili, tali dari rotan  yang dicocokkan pada hidung kerbau; martali – mempunyai tali, bertali; martali-tali – bertali-tali, tali bertali; itali – diikat; panali – ; hal mengigat, cara; partaian – hubungan, ikatan; tinali – yg diikat: tinali marhitei … – yg diikat dengan …;

talkah — takik,  torehan yang agak dalam pada batang pohon untuk memudahkan pijakan orang memanjat; manalkah – membuat takik; martalkah – bertakik; italkah – dibuatkan takik; martalkah-talkah – mempunyai banyak takik

talotas — terang, jelas; talotas do hatani – sungguh jelas kata-katanya

talpam — ?

talpok — patah; matalpok – (menjadi) patah; matei matalpok – mati usia muda dan belum mempunyai turunana

talpung — tergeser atau miring lalu jatuh: anggo sonin parpeakni matalpung nari mando in – kalau posisinya demikian tinggal tunggu jatuh saja

taltahul var tahultahul

taltal (1) — ?

taltal (2) — bebal, keras kepala; jolma sitaltal – orang/manusia keras kepala

talu — kalah; takluk; manaluhon  mengalahkan: manaluhonsi – mengalahkannya; italuhon – dikalahkan; partalu – hal kalah, kekalahan: partaluni ma sahali on – kekalahannyalah kali ini;  partalu-talu – org yg selalu kalah;  sitaluhon – yg mengalahkan; tinaluhon – yg dikalahkan

talun  1 perladangan yg sebelumnya berupa hutan kemudian dibuka; 2 daerah, wilayah, kawasan; simada talun – pemilik wilayah:  hita do simada talun on, hita ope sipungkah huta on … – kitalah yg punya wilayah ini, kitalah yg memulai kampung ini;  Talun Kondot – nama desa di Kec. Panombeian Pane Kab Simalungun, Sumut;  Talun Madear,  desa di Pematang Bandar, Kab Simalungun 21186

talup — pantas, sepatutnya, layak, tepat, berpatutan, aksebtabel: na talup hinan do namin ahu roh bamu – tadinya sayalah sepatutnya yg datang kepadamu; seng talup – tidak layak: seng talup hu pajak marbaju na sonin – tdk pantas ke pasar dgb pakaian spt itu; talup-talup – hampir-hampir: talup-talup lang ibotoh be ise goran ni oppung ni bapani – hampir-hampir dia tdk tahu nama kakek bapanya; patalupkon – melayakkan; ipatalup – dilayakkan; hatalupon – kelayakan, kepantasan; pinatalup – yg dilayakkan: pinatalup ni idop ni uhur – dilayakkan oleh anugerah; sitalupan – yg paling pantas

tam — cak mari berikan (singk eta ham): tam jon (dr, eta ham hujon) – mari berikan sini; lih ton

tama ipantas, patut, sepatutnya, selayaknya: “tama logang uhurta bei” – selayaknyalah hati kita masing-masing takjup; “ai in do na tama” – itulah yg sepatutnya

tamaning — pening (kepala); sitamaningon – kepeningan, menderita sakit kepala

tamaspaham, mengerti benar (akan): anggo domma tamas, tangkasi hita ma na baru – kl sdh paham, kita bahas yg lain; patamaskon – membuat shg betul dimengerti/dipahami; ipatamas – dibuat mengerti; partamas – hal pemahaman?

tambah — tambah, kian, makin; tabah tuah – anak lahir, kehidupan lbh baik; tambahi – tambahi; manambahi – menambahi; mananambahkon – menambahkan; martambah-tambah – bertambah-tambah; partambah –   yg ditambahkan?, hal tambah; sitambahon – yg ditambahkan; tambah-tambah – tambahan

tambahan — ?

tambak— salah satu submarga Purba, kebanyakan dr Kec Dolok Silau Kab Simalungun

tambar — obat; tambar lohei (Kr, tabar lihe) – penawar lapar; tambar sihol – obat rindu; tambari – obati; manambari – mengobati; martambar – berobat; patabarhon – membawa berobat; itambari – diobati; partambar – juru obat; partambar-tambar – org yg mempunyai keakhlian mengobati; sitambaron – yg hrs diobati; tabar-tambar – obat-obatan, ramuan obat?; tinambaran – (yg) diobati: tinambaran ni ise do on? – diobati oleh siapa ini?

tambat — tambat, tertambat: “jumpah hanima ma sada anak ni halode tambat” – kamu akan menjumpai satu anak keledai tertambat ; manambat – menambat; itambat – ditambat; tambatkon – tambatkon; itambatkon – ditambatkan; panambatan – tempat menambat; tambatan – tambatan; tartambat – tertambat; 

tambatuah— murbai (Morus indica) 

tambi — patil: tambi ni sibahut patil (ikan) lele; manambi – mematil; itambi – dipatil; 

tambihul — tumit, 

tambirikkuku: tambirik ni horbou – kuku kerbau; (pb) ulang antara sambolah, satambilik pe lang dong horbouni – jangankan sebelah, sebesar kuku binatangpun tidak ada kerbaunya (JWS,1935); Tb. tambirik ni gaol – tunas pisang yg muda

tambom — var tombom – pantat

tambul — makanan kecil diantara waktu makan pagi atau malam, sarapan: manambul – serapan pagi; itambul – dimakan

tambun — ?; Tambun Saribu – salah satu submarga Purba; Tambun Marisi – nama sebuah desa di Kec Raya Kab Simalungun ; Pematang Tambun Raya – nama sebuah desa di Kec Pematang Sidamanik Kb Simalungun Kodepos 21186;

tambur — onggokan tanah galian?, spt di sekitar lobang jangkrik; tamburrakrak – onggokan tanah galian kumbang tahi (Aphodius marginellus, Sim, junggalmeong) ditanah; tambur kais –  makian pd seseorang yg tdk disenangi; 2 nama sebuah lagu pop Simalungun

tambus — 1 timbun; manambusi – menimbuni; itambusi – ditimbuni: manambusi bona ni suasuanan ase mombur – menimbuni pangkal tanaman agar subur; 2 gundukan rerumputan yang dikumpulkan di ladang: tambus, anggo domma busuk dear gabe napu – tambus kalau sudah busuk bagus utk pupuk

tammat— tamat, selesai: tammat sikolah rayat na lobei – tammat sekolah rakyat dulu; surat tammat – ijazah, diploma; manammatkon – menamatkan, menyelesaikan tt sekolah; itammatkon – diselesaikan; partammat – hal, cara, proses selesainya

tampak — /tap.pak/ rata, datar, tdk runcing ujungnya: igergaji ma lah, ase tampak panritipanni – digergaji saja supaya rata pemotongannya; tampakan – 1 ujung atau pangkal: tampakan ni hayu – bgn ujung kayu/pohon yg dipotong; 2 pantat, bokong 

tampang — /tap.pang/ bibit, benih, semai; manampang – membibitkan; itampangkon – dibibitkan, disemaikan; panampangan – pesemaian, pembibitan; tinampangkon – dijadikan bibit: ija do omei na tinampangkon ai – dimanm padi yg dijadikan bibit itu; sitampangkonon – akan dijadikan bibit/semaian

tampar — antuk, sentuh, terkena: itampar rih panonggorni gabe maborit – matanya terkena lalang jadi sakit; manamparhon – menjauhkan: Sai Tuhan ma manamparhon parmaraan … – kiranya Tuhan menjauhkan mara-bahaya; marsitamparan – bersentuhan, bergesekan: omei nasangkambona tong do marsitamparan – padi serumpun pasti bersinggungan; tamparhon – jauhi: “Jaga uhurmin, tamparhon uhurni dunia on” – jaga hatimu, jauhi kehendak dunia in; tampar apui – jelaga, arang para; lih. ogos

tamparan — bagian hilir dr tepian/pemandian di sungai; bah tamparanair yg sudah digunakan di hulu sehingga biasanya sudah tercemar/kotor

tamparapuy — /tap.par.apuy/ jelaga, arang para; tamparapuyon – terkena/tercemar arang para

tampe — var tampei

tampeiletak, taruh, tumpang: itampeihon ma ai bani abarani – menaruh diatas bahunya; tampei bani ma tanggung-jawab ai – tanggung-jawab itu jatuh padanya; (ungk) 1 patampei parsahapan – mengadakan pembicaraan resmi antara kedua belah pihak yg akan mengadakan perkawinan; 2 tampei pasu-pasu bai abingan – mendapatkan berkat …..; 3 tampei rajoki – mendapatkan rejeki; lih. ampei

tampeituah –?

tampin — terima, sambut, pakai, tampung?; manampin – menerima, menyambut: manampin podah – menyabut petuah (Tb, mangampu); itampin – diterima, disambut: ” itampin Jahowa do ahu” – “TUHAN menyambut aku”.
(Jes. 49:15; Jer. 31:20.)

tamponok—  /tap.po.nok/ sejenis kumbang

tampua — burung tempua, burung manyar; (pb) songon tampua pandei manrukah seng pandei marsidobi – pandai memulai tdk pandai menyelesaikan

kbsi_Jenis-Burung-Manyar-Emas-Jambul-Tempua

Tampua

tampuk — /tap.puk/ tampuk,  ujung tangkai yang melekat pada buah; tampuk ni demban – tampuk sirih; martampuk – bertampuk:  (pb) martampuk do demban, marulu do tapian – masing-masing ada posisi sesuai dgn fungsinya; satampuk – setampuk: (pb) demban satampuk sajuta podah – setampuk sirih sejuta pesan

tampul — /tap.pul/ penggal, potong, pancung, tetak; manampul – memenggal, memotong; manampulhon – ?; itampul – dipenggal, dipotong; santampul – sekali penggal/potong: santampul pe rotapma in – sekali potong saja itu putus; panampul – hal, cara memancung; sitampul – pemancung; sitampulon – yg dipancung; tampulon – hal memancung, memotong: (ung) songon tampulon bah – upaya yg tdk akan berhasil wlp diulang-ulang; tinampul – yg dipenggal/dipotong

tampulak1 musang (Paradoxurus hermaphroditus;  2 cak ucapan makian terhadap seseorang

tamsar— cak singk Tambun Saribu

tamu— var tamuei

tamuei— tamu; manamuei – menjamu; itamuei – dijamu; – partamuei – org yg suka menerima tamu; partamueion – hal suka menerima tamu, hal suka menjamu

tanak— endap, mengendap: domma tanak anggo domma lihou bahni – sdh mengendap kl airnya sdh bening; tanak-tanak – endapan?; patanak – endapkan; patanakkon – mengendapkan; ipatanak – diendapkan; 

tanda — tanda, kenal, bukti, cap,lambang, simbol, bahwa; tanda hata – tanda ikatan pertunangan dr pihak laki-laki kpd perempuan berupa barang; tanda tangan – tanda tangan; mananda – mengenal; martanda – bertanda, bercap, bersimbol; patandahon – menandakan, menyatakan, menunjukkan (bahwa), menjadi tanda (alamat), membuktikan; patandahon – mengenalkan, memperkenalkan; ipatandahon – diperkenalkan; itandai – dikenal; pananda – hal/cara, proses mengenal(i): sonaha do panandamu bani – bgmkah kau dpt kenal dia;  partandaan – pertanda; tartanda – ?: tartanda rupa; tanda-tanda rupa – tdk kenal betul, hanya kenal wajah; marsitandaan – saling kenal; 

tandan — tandan; satandan – setandan

tandangtandang, bertamu (ke, kepada, di); berkunjung (untuk bercakap-cakap); singgah di; tandang-tandang – suka bertandang tanpa alasan/tujuan yg jelas; manandangi – menandangi, mengunjungi, menemui; manandang-nandangi – menandangi berulang-ulang?; itandangi – ditandangi; partandang – petandang; patandangkon – upacara adat membawa anak pertama pasutri yg baru menikah ke orgtua pihak isteri.

tandok — sumpit tempat beras terbuat dr anyaman pandan; satandok – sesumpit; partandok – yg empunya sumpit;  (ung) partandok na banggal – dikatakan ttg keluarga paling sulung yg selalu siap sedia menjadi tuan rumah yang terbuka dan baik bagi keluarga besarnya.

tanduk1 tanduk (pd lembu, kerbau, kambing, dsb); 2 sangsakali terbuat dari tanduk; manompul tanduk – meniup sangkakala (tanduk) utk memanggil org berkumpul; martanduk – mempunyai tanduk; (pb) seng tarpulos tanduk pinggol pe ipulos – segala cara dilakukan utk menundukkan musuh dgn mencari kelemahannya; itanduk – ditanduk, diseruduk dgn tanduk; sitanduk – nama sejenis pisang; panompul tanduk – peniup sangkakala dr tanduk

tandur — ?

tang — paling, ter, biasanya diakhiri dgn kata berawal si dan berakhiran an, tp tdk selamanya: tang sidorunan – paling hina; tang sidaohan – pakling jauh;  tang sibujuran – paling baik;  dll; tang parpudi – paling akhir;  cak ai pe tangni – menyatakan perasaan tidak senang, kecewa dan sebagainya, krg lbh = ah, celakaai petangni, magou kussiku – ah, celaka, kunci sy hilang

tanga kepinding, kutu busuk; tangaon – ada kutu busuknya: kursi na tangaon – kursi yg ada kutu busuknya; var. tangah

tangan — n tangan; tangan-tangan, demban tangan-tangan – sirih yg disampaikan kpd kerabat dlm acara adat, juga disebut, apuran dob das i rumah; hona tangan – kena pukul, = das tangan, mardas tangan; tangan-tangan – tangkai tandan (spt pd pisang, enau, dll), gagang; tangkap tangan, martangkap-tangan – kerja-sama, bergandengan, kerja-sama; manangan-nangani  – v 1 meransum, menjatah, menyatu?; 2 membimbing, memelihara: Tuhan, Ham ma na manangan-nangani hanami – ya Tuhan, Engkaulah yg membimbing kami; v manangani – menangani; itangani – ditangani; juma tanganan – 1 ladang yg dipelihara sebaik-baiknya; 2 (grj) angg jemaat gembalaan?; tartangani – terkena tangan/tempar: tartangani au do holi ho – nanti kena tampar engkau!

tangar — dengar; manangar – mendengar; manangar-nangar – mendengar-dengar; marpanangar – berpendengaran: lang marpanangar – tidak berpendengaran, tuli; itangar – didengar; ipatangarhon – diperdengarkan; panangar- pendengaran; panangar-nangaron – seakan-akan mendengar sesuatu;  sipanangar – pendengar; tangaron – kedengaran: jenges tangaron – bagus/enak kedengaran; tartangar – terdengar, kedengaran: tartangar das hujon – terdengar sampai sini; sitangaron, sitangar-tangaron – didengarkan: lang sitangar-tangaron in – tdk usah didengarkan itu

tangas — uap; martangas – mengukup, “mandi uap”; lih uhup 

tangga — 1 tangga; martangga – bertangga, memakai tangga; martangga-tangga – bertangga-tangga; 2 rumah tangga, keluarga: piga tangga tading ijon – berapa keluarga tinggal disini?; tangga banggal (juga disebut, tangga dear)- rumah tangga yg lengkap (suami isteri); tangga etek – rumah tangga yg salah satu sdh meninggal; martangga – berumah tangga: on mando na lang martangga- hanya (dia) ini yg tdk berumah-tangga;  satangga – lengkap suami isteri dan anak-anak: satangga do sidea roh – mereka datang lengkap sekeluarga

tanggah?  — pananggah, baliang pananggah?

tanggak1 terbuka, menganga, melongo: ulang tanggak (tanggak-tanggak) labah – jangan mengaga pintu; 2 mananggaki, mananggak-nanggak pergi ke rumah tetangga mendapatkan makanan; mangkatanggak – dibiarkan terbuka; mase mangkatanggak labah in – mengapa pintu itu dibiarkan terbuka dan terbuka lagi; 

tanggal (1) — tanggal, lepas; tanggali – lepaskan, tanggali; mananggali – melepaskan; itanggali – dilepaskan; mangkatanggal – melepas, menjadi lepas, lepas satu demi satu; partanggal – hal/cara lepas; patanggal? – lepaskan;

tanggal — tanggal (kalender): tanggal piga on – tanggal berapa ini;

tanggam — ?

tangge — tampung dgn tangan; tangge-tangge – ternanti-nanti dg tangan tengadah; mananggehon – menampung/menadah dg tangan; itanggehon – ditampung dg tangan; tanggean – alat penadah/penampung; pananggean – alat penadah

kbsi_pakishaji_Cycas_on_Indonesia

Tanggiang

tanggiang — pakis haji (Cycas sp): (pb) songon tanggiang na tarpulou – terasing, tdk ada kawan, terisolir; (pb) tardahop tanggiang na buragon – menyatakan: salah pilih

tanggiling — trengiling (Manis Javanica); martanggiling – berburu tenggeling;

tanggir — renggang, lenggang, celah

tanggo — tampung, tadah; mananggo – menampung: manggo udan – menampung air hujan; tanggohon – tampungkan; itanggo – ditampung; pananggoan – penampung, alat utk menampung; pananggohonon – proses, cara menampung: pananggohononmu lepak do, lang madabuh hu ember udan ai – cara menampungmu salah, air hujannya tdk jatuh ke ember

tanggor — v jerang; domma hundokah tanggor, lape gurgur – sdh agak lama dijerang, belum mendidih; mananggor – menjerang; itanggorhon – dijerang; Tb. gaung, gema

tangguli— tengguli, air nira peruntukan membuat gula aren; tinanggulaan – diberi manisan gula aren?

tanggurung — punggung: anggo matua gundung ma tanggurung – kl sdh tua punggung jedi bungkuk;  lih. gurung

tangkap — /tak.kap/ tangkap, terima, sambut; tangkap babah, martangkap-babah – dulu orang-orang tua blm tahu not sehingga belajar nyanyian dg mengikuti contoh suara yg mengajar; manangkap(i) – menangkap(i); marsitangkapan – saling menangkap; ipatangkapkon – diserahkan kepada petugas utk ditangkap; pangakap – 1 penangkap; 2 hal menangkap; sitangkapon – org yg harus ditangkap; pb domma itangkap ugas ni halak (JWS) – dia sudah tunangan orang lain

tangkas1 terang, jelas, nyata: cak saor tangkas ibotoh hita – seperti jelas kita ketahui; patangkas – pastikan: patangkas lobei tongon hunja ia  – pastikan dulu dari mana ia sebenarnya; marsipatangkasan – sama-sama memastikan, sama-sama mencaritau: marsipatangkasan hita ise do holi na mambobahon acara ai – (mari) sama-sama memastikan siapa yg memimpin acara itu nanti; 2 mempelajari, menelaah: manangkasi hata ni naibata – mempelajari/menelaah firman tuhan   

tangkei — semacam beliung (perkakas tukang kayu rupanya spt kapak dng mata melintang,tidak searah dng tangkainya) terbuat dari “kayu” pohon enau dipakai untuk pengolahan batang enau menjadi menjadi sagu; lih. taruntung, manaruntung

tangkidik — kecil, mungil?: dong do na banggal ibere tangkidik – ada yang besar diberi yg kecil

tangkih — v panjat; manangkih – memanjat; itangkih – dipanjat; panangkihan – panjatan: panangkihan ni demban – kayu atau lainnya tempat panjatan sirih; tartangkih – mampu memanjat?: tartangkih ho do gendo sonin ma gijangni? – apa kau mampu memanjatnya begitu tinggi;   

tangking — menempel, tidak lepas-lepas, anak yang terus digendongan: tangking humbani abara – tidak lepas-lepas dari bahu;

tangkis — sambar; manangkis – menyambar; itangkis – disambar: dayok itangkis lali – ayam disambar elang; manuk-manuk panangkis – burung yang terbang menyambar kesana kemari

tangkog — a menanjak, menaik: tangkog do dalan hujai – jalan kesana menanjak; v naik, pergi, berangkat:  “jadi tangkog ma si Abram hun Masir” –  “maka pergilah Abram dari Mesir“; ” …. tangkog rup marhitei-hitei hombun” – terangkat bersama-sama dengan awan“; hanangkoganni – lagi nanjak-nanjaknya; tangkogan – tanjakan;

tangkol — v tengger, hinggap; manangkol – bertengger; itangkoli – ditenggeri; panangkolan – n (tempat) tenggeran: bani ranting in do tong manangkol dayok in – ayam itu selalu bertengger pd ranting itu

tangkop — telungkup, tertelungkup, tengkurap; menutup kebawah: ulang tangkop bahen langkop ni panci in –  jangan telungkup buat tutup panci itu; lih. langkop

tangkuhuk — tengkuk, kuduk; ambulu (ni) tangkuhuk – bulu kuduk: mardogir ambulu tangkuhuk – berdiri buluk kuduk

tangkuluk — n topi, kopiah: tangkuluk balbahul – topi pandan

tangkurak — /tak.kurak/ tengkorak; partangkrakan – tempat tengkorak

tangsi — markas: tangsi tentara – markas tentara

tangtang — gugur secara alami: tangtang ni kopi – buah kopi yg telah berguguran; martangtang – mencari/mengambil guguran; itangtangi – diambili gugurannya, digugurkan dg sengaja utk mengambil gugurannya; matangtang – berguguran, berjatuhan; mangkatangtang – berguguranpada berguguran: bois mangkatangtang halani logou na doras ai – habis berguguran krn angin keras tsb

tanjatombak, lembing; mananja – menombak; martanja – bersenjata tombak: sirsir martanja marbodil sidea roh – meka datang lengkap bersenjata lembing dan senjata; itanja – ditombak; pananja – 1 penombak; 2 hal/cara menombak; partanja – org/petugas pembawa lembing

tanoh — 1 n tanah: martanoh-tanoh – tercemar/bercampur tanah; partanoh – pemilik tanah/lahan; 2 tempat: tanoh hatubuhan, tanoh hagodangan – negeri kelahiran, kampung halaman; 3 dunia: itompa Naibata ma langit pakon tanohAllah menciptakan langit dan bumi; 4 lahan: tanoh buntu-buntu – lahan terjal?; tanoh dorging/dorging-dorging – lahan gersang; 5 kubur, makam: hu tanoh – (ung) dikubur, dimakamkan; tanoh sigerger – tanah merah, (kias) kuburan; tahoh liat – tanah liat; tanoh partangisan – hudon tanoh – periuk dr tanah; tanoh tinggir – nama sebuah desa (Sim., nagori) di Kec. Purba, Kab. Simalungun, Sumatera Utara; (ung) matopik tanoh dogeion – ak  (?) – kemananapun pergi tdk ada yg menyenangkan:”Anggo marimbang-imbang jolma, atap maringor, surut ma hasoman diri, matopik ma tanoh dogeion…”.

tanom — kubur; tanomhon – kuburkan; mananom – mengubur: mananom na matei – mengubur yang meninggal; mananomhon – menanamkan, menguburkan; itanom – dikubur; itanomhon – dikubrkan; tanoman – n kuburan, makam; ibondut tanoman – (kias) mati, meninggal; tartanom – tertanam, terkubur, dikubur

tantan— manantan, menurunkan dg mengulur tali perlahan-lahan; itantan – diturunkan perlahan-lahan dg mengulur tali; panantan – org yg mengerjakan/melakukan pekerjaan “tantan”

tao — danau; tao toba – danau toba; partopi tao – berasal dr tepian danau (toba); lih. topi pasir

taontaruh, pasang, tarpasang (utk menangkap sst), menempatkan; manaon – menaruh, memasang, menempatkan: manaon siding – memasang perangkap; domma taon (siding ai), dapot nari mando ai – sdh terpasang (perangkapnya) itu tinggal dapatnya; itaon – dipasang: domma itaon pulut ai – apa sdh dipasang getah itu?; taon-taonan – perangkap 

tapirasras — sejenis sakit mata;   dulu dipercaya akibat mangintip dan obatnya dengan menari-nari mengelilingi tempat bertelur ayam; lih. gargar

taptap1 basah: domma taptap halani udan ai – sudah basah krn hujan itu; 2 kencing (ttg bayi): domma taptap si ucok on – sudah kencing ucok ini; 3 suci, bersih; manaptapi – menyuci (ttg pakaian): laho hu bah manaptapi – mau ke sungai menyuci; itaptapi – disuci; panaptapan – tempat menyuci

tar (2) — awalan dlm bhs Indonesia ter: tarboan = terbawa

tar (2) — kira-kira, seolah-olah, agak, kurang lebih; tar sonaha – kira-kira bgm; tar sonon – kira-kira begini; tar sonai ma – kira-kira/kurang lebih begitulah; tar gerger – agak merah; tar ganjang – agak panjang; tar hun ganjang – agak lebih panjang?;

taramwaktu, musim; tatkala, semasa: taram mambuat omei – waktu panen padi; ” …. taram sogop uhur holong ni Tuhanta in bamu” – semasa kasih Tuhan datang padamu

taranvar. taram

kbsi_tarbangun_bangun-bangun

tarbangun (Coleus verbascifolium)

tarbangunteter? (Solanum verbascifolium) (Tb, bangun-bangun)

taron — derita, tanggung; taronkon! – tahankan, rasakan!; manaron – menderita, menanggung; itaron – 1 ditanggung: itaron dousanta i golgata- ditanggung dosa kita di golgata; 2 rasakan: itaronkon ma sonari sonaha …- dirasakan sekarang bgm ….; sitaronon – penderitaan; marsitaronon – -menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan; sitaronon – penderitaan, kemalangan:  na marsitaronon – yg sedang menderita, yg sedang kemalangan; sapanaronan – sependeritaan  

tarugi — var tarugui

tarugui — sagar, lidi ijuk (dapat dibuat pena, bubu, dan sebagainya)

taruh (1) — taruh; martaruh – bertaruh; partaruh – petaruh; 

taruh (2) — antar; taruhan – taruhan; taruhkon – antarkan; manaruhkon – mengantar; itaruhkon – diantarkan; itaruhi – diantari; ipantaruhkon – /ipat.taruh.kon/ diantari berulang-ulang; sitaruhkon – yng mengantar (Tb, panaru); sitaruhonkon – yg harus diantar;  sitaruh-taruhkonkon – perlu/harus diantar-antar: domma banggal, lang pala sitaruh-taruhonkon – sdh besar tdk perlu/harus lagi diantar-antar; tinaruhkon – yg diantar; (pb/ung) taruhonkon mangan taruhonkon minum – orang kaya, ada pelayan yg mengantar makan minumnya; 

taruhu — sej semut merah yg membuat sarang diatas pohon, telornya dpt dimakan? 

taruhup (1) — rebung, anak (bakal batang) bambu yg masih kecil dan masih muda, biasa dibuat sayur; martaruhup – mencari rebung;

taruhup — (pd paditunas muda; martaruhup – mulai tumbuh;

tarungtungalat pemukul dlm pembuatan sagu: manarungtung – proses memukul-mukul sampai lumat empulur batang enau;

tarus — susu, buah dada; tarus ni inangni – asi, air susu ibu; manarus – menetek, menyusu; pataruskon – menyusukan; ipatarus – disusui;

taruytuy — jambul, sejambak bulu (rambut) di kepala binatang (ayam, burung, kuda, dan sebagainya): taruytuy ni huda – jambul kuda

tasak (1) — kering, matang, masak: ranting na tasak – ranting yg kering; tasak ma buahnin boi ma … – buahnya itu sdh matang, sdh boleh ..; dayok binatur tasak tolu –  ?

tasak (2) –santasak – ?

tasik — karat: ipangan tasik – rusak oleh karat, berkarat; tasik-tasik – sanga, kotoran logam yang dilebur; martasik – berkarat; tasikon – karatan ; tasik-tasikon – karatan sekali

tarima — terima; tarima kasih – terima kasih; tarima borsih – terima bersih; tarima jadi – terima jadi; tarima tagenak – ?; martarima – berterima; itarima – diterima; sitarimaon – yg patut diterima; sitarimakasihkonon – hal yg disyukuri; panarimaan – penerimaan; tartarima – terterima;  

tastasretas, rintis; tastas partoguh – ?: “Nai pe bere nasiam do tastas partoguh hape” – ?

tatabu1 labu (Cucurbita moschata); 2 tempat air yg dibuat dari kulit tatabu (khususnya bentuk botol) yg sdh tua dan dikeringkan

tatadu — ulat berwarna hijau biasanya menyerang daun keladi; (pb) songon na mangkabiarhon tatadu – spt ketakutan ulat tatadu, antara takut dan jijik;

tatah — var tata; manatah – menatah; melatih berjalan; itatah – ditatah

tatang1 tatang,  menaruh/membawa/mengangkat di atas telapak tangan; memperlakukan dng hati-hati sekali; 2 menangani: manatang horja – menangani tugas/pekerjaan; manatang parsahapan – memimpin pembicaraan; tatangatur – protokol, pengatur acara, event organizer: ise do tatangatur ni horjata on? – siapa protokol acara/pesta kita ini?panatang – cara menatang, cara menangani; sitatang – yg menangani; sitatang horja – yg menangani tugas/pekerjaan; ung in ma bani hujin, itatang tanoh on do ganup? – biarlah situ, yg bagaimana juga ada di bumi ini (ucapan pesimistis)

tatap — lihat, pandang, tilik: “ale Naibata, sai tatap hanai on” – ya Tuhan , tiliklah kami; manatap – memandang dari jauh; manatapnatap – memandangmandang, mengamat-amati di kejauhan; marpanatap – melihatmemandangberlaku sabar, tilik: marnatap ma ham bannani – tilik apalah akan kami; panatapion – perhatian, penghargaan: padas panatapion – menyampaikan penghargaan

kbsi_tataring_rumahbolon

Tataring di rumah tradisional Simalungun

tataring — perapian, dapur, tungku tradisional; (pb) manliotlioti tataring – belum pernah jauh dari rumah atau pergi mengembara/merantau;  martataring, baru martataring – baru melahirhan (shg masih perlu “berdiang” dekat perapian (tataring);

tawa — tawa; tawa-tawa – ?; tawa-tawa ringis – tartawa – tertawa, ketawa; tartawai – terus tertawa, terkekeh;  manartawai – menertawakan; itartawai – diketawai; tawahon – tawakan; natawahon – ditawakan: naha bahenon, natawahon ma lah – apa boleh buat, ditawakan saja; partawatawaan – bahan tertawaan;

tawar (1) — tawar; tawarhon – tawarkan; manawar – menawar; itawar – ditawar; itawarhon – ditawarkan; panawar – cara/hal menawar;  sitawaron – masih dpt ditawar

tawaktawak — tawak,  gong kecil untuk memberi alamat, mengerahkan orang supaya berkumpul dan sebagainya;

tawar (2) — obat, ramuan penawar racun; mamulung tawar – 1 meramu tawar; 2 judul sebuah lagu Simalungun pop karya Lamser Girsang dan sdh diterjemahkan dlm bhs karo dan Toba/Tapanuli

tawas — tawas   

teladak – ter >>

Advertisements