tu – tuyur

tuakhiran yang menandakan sesuatu yang bersifat terlaludokahtu – terlalu lama; tongkintu – terlalu sebentar; otiktu – terlalu sedikit

tua (1) — var tuah

tua (2) — tua; bapa tua – abang dari ayah kita atau sederajat; katua – ketua; matua –  1 tua, sudah tua: anggo matua huja pe haru ma – kl sudah tua kemanapun susah; 2 mati, meninggal dunia: anggo ~ au holi … – jika aku nanti meninggal dunia …; sayur matua – sdh tua dan sdh mempunyai cucu dr semua anak laki dan perempuan; pangituaipengetua, pemuka: ~ ni huta – pemuka desa/kampung; simatuamertua: ~ dalahi – bapa mertua; ~ naboruibu mertua; parsimatuaonhal hubungan kemertuaan: naha do ~mu bani bapa ai – bgm hubungan kemertuaanmu dg bapak itu

tua (3) — panggilan/sebutan kepada nenek ibu dari bapak

tuad — 1 turun; manuad – menurun; tuad-tangkog, tangkog-tuad – naik-turun; partuadni – keadaan/tingkat turunnya; 2 keluar/pergi: “tuad ma ia hu parigi ai, igoki ma hudonni, dob ai nangkog ma ia” – “ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik”; ant tangkog

tuah 1 berkat, kebahagiaan; martuah – berbahagia, bertuah, mendapatkan berkat, beruntung; 2 anak, turunan: tonggohon hita ase dapotan tuah ia podas – kita doakan spy cepat ia dapat anak/turunan

tuahil — patuahil – ?

tuajuh — martuajuh – berguna, bermanfaat

tuak (1) — tuak

tuak (2) — manuak – menggendong di bahu; ituak – digendong di bahu

tuakal kuat bekerja; torih ~ ni si Jundi in – lihat kuatnya bekerja si Jundi itu 

tualahkain lap

 

tualang — sejenis kayu hutan komersial yang keras dan besar, termasuk kelompok jenis meranti? 

tuanganlumbung

tuani — (Tb?) untung; tuani ma – untunglah

kbsi_tuba_andaliman

tuba (Zanthoxylum aacanthopodium)

tubavar andaliman (Zanthoxylum acanthopodium)

tubuhlahir, tumbuh: domma tubuh – sudah lahir, sudah tumbuh (ttg tanaman); bah tubuh – mata air; tubuh-tubuh – tdk ditanam, tumbuh begitu saja: gadung tubuh-tubuh – ubi yg tumbuh begitu saja, tdk krn ditanam; dakdanak tubuh – anak lahir; mantubuhkon – melahirkan; hatubuhan – kelahiran: huta hatubuhan – tempat/desa kelahiran; mantubuhkon – melahirkan; mangintubuh – ?; partubuh – hal kelahiran; (si)pangintubuh – yg melahirkan: inang (si)pangintubuh – ibu yg melahirkan; tubuhan – memperoleh/mendapatkan anak; tubuhan tuah – melahirkan (halus)

tubircotok, pagut; manubir – mencotok; patubirhon, patubirhon dayok – memberi makan ayam; tuboron – makanan ayam

tudu 1 tepat, pas: tudu honsi ma parrohmuai – tepat/pas benarlah kedatangan anda; 2 membawa/menuntun/menempatkan ke tempat yang tepat – “ipatudu do au bani sampalan na mombur” –  “ia membaringkan aku ke padang rumput yg hijau”; 

tuduh (1) — v tunjuk; martuduh – tunjuk tangan; patuduh – tunjukkan; cak kasi tujuk: patuduh dalan bai – tujukkan jalan baginya: patuduhkon – menunjukkan: ise patuduhkon dalan bamu – siapa menunjukkan jalan pada andamartuduh-tuduh – mengenai, menunjuk pd: martuduh-tuduh bani ari ni tuhan – menunjuk pd hari tuhan; tinuduhkon – yg ditujukkan; tuduhan – ?; (ung) jolma tuduhan – org yg bekerja hanya kl diaturkan/disuruh 

tuduh (2) — tuduh: manuduh – menuduh; ituduh – dituduh; panuduh – cara menuduh?; sintuduh – main tuduh, asal tuduh; marsituduhan – salaing tuduh; tuduhan – tuduhan; lih. tukas

tugan — cela, mencela?, mengkritik?

tugobekal (makanan), dahulu, yg dibawa ke ladang: marsiboan tugoni – masing-masing membawa bekalnya

tuhil1 v pahat, tatah; tuhil-tuhil – n (alat) pahat; manuhil – memahat, menatah; ituhil – dipahat, ditatah; 2 telinga (kasar, maki): ai lang dong tuhilmu – apa kau tdk punya telinga?

tuhotuho, tutuho — tunggul pohon, pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang; bd Tb. tungko-tungko

tuhuk — manuhuk –  membawa, memundak anak dan sebagainya di atas bahu

tuksampai, cukup, terjangkau, capai; tukni – sampainya: das huja holi tukni gogoh das hujai ma – sampai mana nanti kekuatan sampai sanalah; tuk (ho )do? – dapat kau capai

tukastuduh, fitnah; tukas-tukas – tuduhan, fitnah(an); manukas – menuduh; manukas-nukasi – menebar fitnah?: “seng bulih ho manukas-nukasi itongah-tongah ni bangsamu” –  “Janganlah engkau pergi kian ke mari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu” (Im 19:16); panukasi – cara/hal menuduh; sipanukas – penuduh, org yg menuduh; na tinukasan – yg dituduh, yg disangka

tuktodungbicara empat mata; martuktodung – berbicara empat mata, bicara tanpa tedeng aling-aling

tuktuk (1) – ketuk; manuktuki – mengetuk berulang-ulang; ituktuki – diketuk berulang-ulang; tuktuki – ketuklah; panuktuk – hal/cara mengetuk;

tuktuk (2) — tinuktuk (yg di-tuktuk) – sejenis jamu bawah khas Simalungun untuk ibu yg baru melahirkan yg terbuat dari ramuan sejumlah rempah/tumbuhan dan ditumbuh/digiling halus;

tulahari ke-15

tulahitunjangan, bea-siswa (Bld, toelage): panorang ai manjalo tulahi do hanami i sikolah guru – saat itu kami mendapat tunjangan ketika sekolah guru; martulahi – mendapat tunjangan (belajar)

tulak (1) — tolak; manulak – menolak; itulak – ditolak, tdk diterima;

tulak (2) — serah: tulakhon – serahkan: tulakhonlah ganup bai Tuhan – searahkan saja semua pd Tuhan; itulakkon – diserahkan: ipindo Tuhan do ase itulakkon hita hibul goluhta (hu) Bani – Tuhan meminta kita menyerahkan segenap hidup kita kepada-Nya; martulak – menyetor, menjualkan (komoditas): sahali martulak pe hurang pe on – sekali menjualkan saja ini kurang; partulakan – 1 tempat menjualkan komoditas: ise do (goranni) partulakanmu ai? – siapa (namanya) tempat penjualanmu?; 2 pelimpahan: Biak siloja-loja partulakan ni horja – sudah menjadi bagian pelimpahan tugas/pekerjaan ?; 

tukas — fitnah, tuduh; tukas-tukas – tuduhan, fitnah; manukas – menuduh, memfitnah; itukas – dituduh, difitnah; 

tuktuk (1) — manuktuhi – mengetuk berulang-ulang; tuktuki – ketuklah berulang-ulang; ituktuki – diketuk berulang-ulang; tartuktuk – terantuk kaki; lih hartuk;

tuktuk (2) — catuk, cotok, pagut (dg paruh); manuktuki – mematuk, mematuki

tuktuk (3) — tatah; manuktuki batu – menatah batu utk membentuk sst (lesung, cobekan, batu gosok, dll)

tuktuk (4) — manuktuk – membuat ramuan khas Simalungun utk wanita yg baru melahirkan dg jalan menumbuk (dr bahan lada, jahe, lokio, lengkuas, dll;  tinuktuk – yg di-tuktuk, ramuan hasil dr manuktuk;

tula — bulan tula – bulan purnama

tulak (1) — tolak: ulang tulak, jalo ma – jangan tolak, terimalah; tulak balasaribu –nama irama gendang (gual) tolak bala; manulak – menolak; (tt membalikkan teluh kpd lawan shg akan terkena sendiri); itulak ditolak; tinulak, na tinulak – yg dibalikkan; sintulak – main tolak?

tulak (2) —  tulakkon – serahkan:  “dagingta ‘ge tonduyta pe tulakhon lah bai Tuhan – tubuh dan roh kita kita juga serahkanlah pd Tuhan; tulak  matah – serahkan bulat-bulat;

tulak (3) — jual; martulak – memborongkan, menjual secara borongan atau partai besar; itulak – dijual secara borongan, diborongkan; partulakan – tempat penjualan borongan; sintulak – cak main jual scr borongan

tulanpenggalan tulang paha khewan potong; juga disebut tulan bolon, tulan ganjang, tulan parnamur;

tuldiksejenis burung sering bersarang pd batang padi

tuldukv tuding, menuduh/mencerca sambil menunjuk dg telunjuk; tulduk-tulduk – ?; sintulduk – asal tuduh: ulang sintulduk lo! – jangan asal tunjuklah! 

tulila — semacam seruling kecil terbuat dr bambu

tulimata teliti, cermat; porlu tulimat hita bani motivasinta mambahen horja on – kita perlu cermat akan motivasi kita mengadakan kegiatan inimanulimati – mencermati; itulimati – dicermati

tulis — tulis; manulis – menulis; itulis – ditulis; lih. surat 

tullikvar tuldik

tulmok — tunas, tunas muda, kecambah; 

tulon — pada, cukup (tidak kurang, tetapi tidak lebih): patulonpadakan, dipada-padai; lih hamot

tuludv manuludi, mengikuti dg pandangan sp jauh: age pe domma lingod hun panonggor tong do tulud ia bani kapal na mamboan anakni ai – walaupun sdh tdk terlihat lagi, ia tetap menatap ke kapal yg membawa anaknya itu  

tului — singgah

tuluk — menonjol, sangat baik, termasyhur, cantik sekali, seng dong ~ni – tdk ada bandingannya/tandingannya; bd, Tb tuluk  – ukur, manuluk – mengukur

tulus — kejar; itulus – dikejar; manulusi – ttg anak yang pergi mencari orangtuanya yg pergi tdk tau kemana. (Juandaha RP Dasuha, dkk, 2015). Bd, Tb, tulus –  jadi, tercapai; lurus, langsung, .

tuluy — vatului

tumaramakan, akan mungkin, mungkin : “……ai maningon roh do ai; seng tumaram lang saud” – “….sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh“; “Mintor tumaram ma odor dua halak mardalan anggo seng parlobei mardos ni uhur sidea?” – Mungkinkan berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji?

tumban literan; satuan dasar ukuran isi; lih. kong, gantang

tumbalelang — jatuh berguling-guling ke bawah/ ke jurang; lih. tunggalisang

tumbortunas; martumbor – bertunas

tumpak — /tup.pak/ sumbangan, bantuan, sokongan, pertolongan utk mendukung pekerjaan org lain; sijalo tumpak – penerima bantuan, dlm adat perkawinan pihak laki-laki; manumpaki – membantu, memberikan dukungan; itumpaki – diberi bantuan/sokongan; tumpaki – bantu, sokong; panumpak – yg memberi bantuan, (Ag.pemeliharaan, karunia?: “In pe haposayai ma Tuhan, ajamkon panumpak-Ni in” – percayakan pd Tuhan, andalkan pemeliharaan-Nya?; panumpakion – hal pemberian bantuan; sipanumpaki – yg memberikan bantuan; situmpakan – yg dibantu: patut ma situmpakan – patut/layak dibantu; 

tumpang — /tup.pang/ – var tumpak

tumpol (1) —  /tup.pol/ mendaki?

tumpol (2) —  (peng. Tb?) berhadapan muka, langsung; patumpol – langsung
berhadapan; ipatumppol – diperhadapkan langsung; martumpol – (Ag.) acr mengingat janji di gereja; 

tumpu — /tup.pu/ – kumpul; tumputumputdk berantakan, terkumpul: ~ bahen bawang ini – jadikan terkumpul bawang itumartumpu – berkumpul; martumputumpu – berkumpul-kumpul; patumpu – kumpulkan; patumpuhon – mengumpulkan; ipatumpu – dikumpulkan; mangkatumpu – ?;  partumpuan, tumpuan – perkumpulan, organisasi; pinatumpu – yg dikumpulkan; marsasatumpuan – berkelompok-kelompok: hundul ~ – duduk berkelompok-kelompok

tumpuk/tup.puk/ tumpuk, onggok; tumpukan – tumpukan?, onggokan?

tumpur — /tup.pur/  tumpur, habis sama sekali; binasa: domma tumpur ganupan – sdh tumpur semuanya; matumpur – keadaan tumpur, habis semua; (pb) untei mungkur saholbung, pandan sahiranghirang, age tumpur poldung, padanta ulang sirang – biar hancur semua ikatan janji kita jangan sampai bercerai; partumpur – 1 cara/proses menjadi habis semua: sonaha do partumpurni sonai banggal ni usaha? – bgm caranya bisa tumpur usaha yg begitu besar; 2 cak bakal hancur/habis sudah:  anggo sahalion partumpurni ma – kali ini bakal habis sudah;

tunang — martunangan – bertunangan, berpacaran; tunangan – pasangan, kekasih, calon suami atau isteri; sipartunangan – yg bertunangan;

tunas (1) — tunas, taruk, kecambah, cabang muda; martunas – bertunas; partunas – hal bertunas: partunasni seng rombang – bertunasnya tidak serentak/sama-sama; manunasi – membuang tunas yg tdk diinginkan dr pokoknya, mis pd kopi

tunas (2) — anak: piga tunasmu – berapa anakmu; tunasku (dlm nyanyian pilu “tangis-tangis”) anakku

tundal — belakang; tundal-tundal – cak marhata tundal – membicarakan org/pihak lain dibelakangnya; manundali – membelakangi; manundalhon – 1 membelakangi; 2 meninggalkan, berpaling dr : manundalhon naibata – meninggalkan/berpaling dr  tuhan; patundal-tundal – belakang membelakangi: patundal-tundal do rumah nami  rumah kami belakang-membelakangi; panundalion – ketidaksetiaan, murtad, khianat: panundalion bani hata ni tuhan – ketidaksetiaan pada firman tuhan;

tungei — jarum; manungei – menjait: manungei sigundal – menjait pakaian yg sdh tua

tunggalisangjungkir, jungkir balik; martunggalisang – berjungkir-balik; 

tunggomtempat air minum dari bambu besar (biasanya satu buku bambu)

tunggutagih; martunggu – menagih; partunggu – penagih, cak tukang tagih

tunggung — hormat, mulia; marsipatunggungan – saling menghormat;
situnggungan – paling terhormat/mulia

tungirtungau?; tungiron – diserang tungau?; tungir-tungiron – perawan tua, bujang lapuk; nasa tungir – ung kecil sekali

tungkang/tuk.kang/ tengkar, mengotot, bersikeras; sin. tongkar

tungkik — ; radang (bisul) dalam telinga (otitis media); pb. itamabahi tungkik ma negel = tungkikon dong tungkikni – penderitaan yg susl-menyusul; tungkikon – menderita radang dalam telinga

tungking — /tuk.king/ var tungkang; tengkar, keras kepala

tungkir — /tuk.kir/ var tingkirv jenguk, lawat; manungkir – menjenguk, melawat; itungkir – dijenguk, dilawat; tungkir-tungkir – perhatikan, amati, awasi, tengok-tengok; (ung) tungkir lombang – jenguk “asalan”/sekedarnya; Situngkir – submarga Silalahi, konon satu kelompok dgn Sipayung di Simalungun

tungkis (1) — /tuk.kis/ terjal, curam, sukar dijalani; manungkis – menanjak, terjal; tungkisan – lebih terjal; tungkistungkis – banyak terjalannya; partungkiskeadaan terjalnya, keterjalan

tungkis (2) — /tuk.kis/ habis, tandas

tungko — partungkoan – rumah atau tempat berunding; balai pertemuan

tungkotungko – tunggul, pangkal kayu

tungkoltopang, sokong; martungkolbertopang(ung) martungkol osang – bertopang dagu; itungkol – ditopang; itungkoli – disokong, diberi penopang; manungkolnungkoli – menopang, menyokong seseorang

tungkot — tongkat; tungkot matua – (adat) anak atau menantu utk membantu orgtua; tambah tungkot – bertambah org yg membantu; itungkottungkoti – berjalan pelan-pelan dg bantuan tongkat; martungkol – memakai tongkat

tungkou — ?

tungkub /tukkub/ — tutup, tudung

tungkul — /tuk.kul/ tongkol; ~ ni bonang – gelendong benang; ~ ni jagul – tongkol jagung; tungkultungkul – tongkol jagung setelah dipipil; satungkul – setongkol; (ung) baliang tungkul – anjing penakut yang bila diserang menurunkan ekornya diantara kedua kaki belakangnya

tungkum — /tuk,kum/ fitnah

tungoutungau, kutu kecil sekali berwarna merah sering terdapat pada kulit ayam dan sebagainya

tungtungpenyu

tungubvar tungkub

tungupjaring besar penangkap ikan (Sipolha)

tunjak — ?

tunjamjatuh tergelincir

tunjangtendang, terjang; tunjangkon tendang: ~ ma in – tendang saja (dia) itumanunjang – menendang, menerjang; itunjang – ditendang, diterjang; tinunjang, na ~ – yg ditendang/diterjang; tunjangtunjang –  terjangan; sebarang tendang

tunjomvar munjom

tuntun (1) — berturut-turut, berturutan, beruntun; tuntunan – berikut, kedua: minggu ~ ibadah minggu (hari) kedua 

tuntun (2) — sengaja: ituntun – disengaja: sedo na ituntun ai – tidak disengaja itu; tinuntun – yg disengaja

tuok — permainan judi dg menebak uang logam 

tupa — baik, sedia, lengkap:  na so tupa – yg tdk baik; tupa do holi ganup ibahen Tuhan in – semua nanti baik oleh Tuhan; ipatupadisediakan; ipatupa-tupa – ?; pinatupa disediakan/dibuat: na pinatupa ni hasuhuton – yg disediakan olh tuan rumah; na pinatupa ni uhan – yg disediakan olh Tuhan; diatei tupa – terimakasih; diatei tupa ma – syukurlah

tupang — cabang; (pb) masuak ~ ni lansina, idabuhi buah ni jambu, marsirang na marsanina halani inang itongah jabu – abang adek berselisih karena pengaruh isteri; martupangbercabang; (fr) martupang abara – mempunyai anak; martupangi – bercabang-cabang; tupangtupang – cabang-cabang; (pb) dangkahdangkah ~ hata-hata manggalar utang – dg modal omongan hutang terbayar

tupik — var topik

tupuktusuk, cucuk; tupuk-tupukalat menusuk/membuat lobang; tupuki – tusuki (agar berlobang); manupuk – menusuk; itupukditusuk: songon na itupuk uhur manangar pandoruhni ai – hati seperti ditusuk mendengar tangisannya itu; tartupuk – tertusuk; panupuk – hal menusuk; situpukon – yg (akan) ditusuk;

turab — banyak baru tumbuh: baru ope namin ibaboi domma ~ duhut – walau baru disiangi sudah banyak tumbuh rerumputan    

turduntundun, tandan; santurdun /sat.turdun/ – setandan: santurdun  galuh – setandan pisang; marturdun-turdun – bertandan-tandan

turei — 1 baik, teratur; 2 rampung, beres, sdh selesai; paturei – buat, selesaikan, bereskan: paturei lobei on – selesaikan/bereskan dulu ini; patureihon – membuat, memperbaiki, membereskan: patureihon rumah – membuat/memperbaiki rumah (tergantung konteks); ipaturei – dibangun. diselesaikan; marturei – beres: seng marturei horjamu – pekerjaannya tdk beres;  marsipaturei – saling membangun/membereskan: marsipaturei hutani – saling membangun kampung masing2

turgis —  suntik; manurgis – menyuntik. mencucuk; itursik – disuntik

turi — turiturian – ceritera; marturi-turian – berceritera; ituri-turihon – diceritakan; panurinurionhon –  penceritaan, proses, cara, perbuatan menceritakan

turiak (1) — marturiak – membuat perhitungan (perundingan, estimasi, perkiraan, dll) atas sst; 

turiak (2) — marturiak – meninjau kembali, mengevaluasi pekerjaan yg sudah lalu: ~ bani parsahapan na salpu –   meninjau pembicaraan yl

turiang — buah terakhir dlm satu musim perbuahan, biasanya kerdil; marturiang – mengambil sisa panen; turiangturiang – sisa-sisa panen (yg tertinggal) 

turihn urat (kayu): lang pintor turihni hayu in, ai do ase susah bolahon – urat kayu itu tdk lurus, itu sebabnya susah dibelah; lih. suing

turik — parut, baret, bekas luka, bopeng, bekas cacar; turikon – berparut, bopengan; kena bopeng; (pb) bapani do turikon hape anakni tubuh marsining – akibat ulah orangtua yg tdk baik berdampak pd anaknya; turikturikon – penuh parut

turja — ?

turjangsempat, ambil/beri waktu; iturjahondisempatkan; turjahonsempatkan; iturjangturjang – sering dikunjungi (JWS, 1936)

turpabentuk, potongan, tataan, gaya; turpani – bentuknya; marturpa – berbentuk: lang marturrpa – tdk berbentuk

turpeivar turpa

turpukbagian, jatah; (Tb, turpuk, juga perikop bacaan Alkitab); marturpukmempunyai bagian-bagian; manurpukkonmembagikan, menentukan bagian/jatah; marturpukturpukbagian yg terpisah-pisah, berbagian-bagian; santurpuksebagian

tursam (1) — aib, hina, tercela: ~ parlahouni – hina perilakunya

tursam (2) — serampangan; ~ parpangan – sembarangan makan

tursik —  (bhs kasar)  makan; manursikmakan: loheian ma, ~ hita – sudah lapar, makan kita 

turtartiruan bunyi senapan/bedil; parturtar – hal bunyi yg dihasilkan senapan/bedil; lih. hurapak, purpar

turtur — remah, jatuh/lepas sedikit demi sedikit, susut; ~ ni sipanganon – remah makanan; maturtur  – berlepasan, aus, susut: batu pe boi do ~ ibahen bah – batupun dapat aus/susut oleh air; mangkaturturberjatuhan/lepas sedikit demi sedikit: bois ~ habis/lepas sedikit demi sedikit: sonaha pe bayakni, bois do ~ anggo roh ma naborit – bgmpun kayanya, habis juga sedikit demi sedikit kl datang penyakititurturi – digerogoti?: dolok dolok pe bois do anggo ~ – batu juga habis kl digerogoti

turun — turun; naik ~ – naik-turun; turunhon – turunkan; paturun – turunkan; paturunhon – menurunkan; ipaturun – diturunkan; sipaturunon1 perlu/hrs diturunkan: ~ do raja na bisang raja yg kejam hrs diturunkan; 2 yg akan diturunkan – ija do barang ~ ai – dmn barng yg akn diturunkan itu; manuruni – menuruni; marturunan – berturunan: ~ sewa – penompang berturunan; marhaturunanberketurunanhaturunan – keturunan;

turut (1) —  marturut – baik, pantas: seng ~ tdk karuan, tdk beres?: marhorja pe seng ~ bekerjapun tdk karuan

turut (2) — paturut – biarkan; ipaturut – dibiarkan; ituruti – diikuti: pasedahon do in anggo ganup pangindouanni ~ – itu merusak kl semua permintaannya diikuti; ipaturutturuti – dibiarkan: (pb) sitarak do ingkoling anggo ipandorukdoruki, rarat do in holi anggo ~ – perilaku anak yg dibiarkan akan menyebabkan kerusakan nantinya; tinurutan – dibiarkan, diikutkan, dimanja: (pb) anduhur pinutputan tading isopousopou, uhur na ~ lobihan songon podou –  pikiran yg diikutkan, tdk terkendali, bisa-bisa seperti orang gila; anak ~ – anak yg dimanja, yg keinginannya diikuti

tusakutu; martusakain berkutu; mencari kutu pd kain; tusaonberkutu, banyak kutu

tusam — (kayu/pohonpinus (Pinus mercusii); itusami – ditanami pinus; partusaman – tanah yg ditanami pinus, hutan pinus: partusaman ni ise do an hutan pinus siapa itu;

tustus — galang induk, (kayu) bantalan utama bagi danggulan dan gulanggulang dlm konstruksi rumah Simalungun

tusuk — tusuk, tikam; tusuk-tusuk – ?; manusuk – menusuk; manusuki – menusuki; itusuk – ditusuk; tartusuk – tertusuk, dpt ditusuk; panusukan – bekas tusukan

tutak (1) — libas, hantam, pukul; tutakkon – libaskan; manutak – menghantam; ititak – dilibas

tutak (2) — alat utk mengencerkan; manutak – menghancurkan sst yg kental: ~ daroh na hotkot – menghancurkan darah yg kental; lih joruk

tuteisabar/tekun/rajin: ~ marhorja – tekun/rajin bekerja

tutualu, anak lesung, batu giling; manutumenggiling sst dg cobekan; itutu – digiling; panutuan – cobekan, penggilingan; lih. gilinggiling

tutualang — jari tengah

tutuduhjari telunjuk

tutuhovar tuho

tutuhoyonsejenis tupai 

tutungbakar; manutung – membakar; matutung – terbakar; tartutung – terbakar, kena bakar; tinutungan yg telah dipanggang; (pb) mulak marambulu (use) dayok ~  – mempermalukan karena apa yang telah disepakati/diiyakan tidak jadi; panutunganpembakaran, bekas pembakaransitutungonuntuk dibakar: jagul situtungon – jagung untuk dibakar  (bukan untuk tujuan lain); mangkatutung – pd terbakar: sapari ra do ~ pakean anggo markeretapi – dulu pakaian dpt terbakar kl naik kereta api; tutungon – ?

tutungeilih tungei

tutup1 tutup; manutupmenutup; martutup – tutup: ~ ari minggu – hari minggu tutup; tutuphontutupkan; itutup – ditutup; mangkatutup –  cak bertutupan, pada tutup; panutup – penutup; situtuponyg (akan) ditutup; tartutup – terpenjara, dipenjara; 2 akhir: itutup marhitei tonggo – diakhiri dengan doa;

tutupanpenjara; sijaga ~ – sipir penjara

tutur (1) — 1 sapaan kekerabatan: tuturhu bani naha do – sapaan kekerabatan saya dengannya bagaimana; 2 sanak saudara, kerabat, famili: domma ijon ganup tutursemua kerabat sudah disini; 3 tingkat pertalian famili/kekeluargaan: tuturmu sonaha hu bani – (tingkat) pertalian famili kamu bagaimana dengan diamartutur – pembincangan mengenai pertalian kekeluargaan atau hubungan kekerabatan; martuturtutur – saling “martutur”, saling menjelaskan pertalian kekerabatan; partuturan – pertalian famili/kekerabatan;

tutur (2) –  manuturi – membimbing, menasehati: ; manuturi parsahapan – membimbing pembicaraan; panuturi – penasehat: “.….hasaksianMu do …..gabe panuturi bangku“. –  “peringatan-peringatan-Mu menjadi penasihat-penasihatku”

tutusserius, sungguh-sungguh, tulus, tdk main-main; itutus(hon) – bersungguh-sungguh; matutus – terlalu serius?

tutut — sejenis kudis di kepala; tututon – menderita tutut

kamussimalungun_tuyung

tuyungterong, terung (Solanum melongena); ~ bowok – ?; ~ porad – ?; manuyung-nuyungmasturbasi; (pb) rubrub bulung ni tuyung, tolpus bulung ni hotang, holbab ma namin huyum, lalab do lang dapotan – sdh waktunya menikah tp belum saja; 

tuyur — ?; ranum?; tuyuran – (tt manusia atau tanaman) ketuaan: anggo ipaturut buahni ~ mangkadudur ma use holi – kalau dibiarkan ketuaan akan berguguran nantinya

Advertisements